Aktiver

Se aktie- og obligationsbeholdninger samt udviklingen i samlede aktiver

Udviklingen i aktiver de seneste fem år


 
Aktiver i alt
31.12.202018,4 mia. kr.
31.12.201918,7 mia. kr.
31.12.201816,4 mia. kr.
31.12.201717,0 mia. kr.
31.12.201616,7 mia. kr.

Aktiebeholdning

Oversigt over aktiebeholdningen i ISP.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Aktiebeholdning for ISP pr. 30. juni 2022

Obligationsbeholdning

Oversigt over obligationsbeholdningen i ISP.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Obligationsbeholdning for ISP pr. 30. juni 2022

Kreditliste - erhvervsobligationer

Oversigt over direkte investeringer i erhvervsobligationer i ISP.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Kreditliste (erhvervsobligationer) for ISP pr. 30. juni 2022

Direkte investeringer i ejendomme og infrastruktur

Oversigt over direkte investeringer i ejendomme og infrastruktur i ISP.
Oversigten opdateres minimum to gange årligt.

Direkte investeringer i ejendomme og infrastruktur pr. 30. juni 2022