Arrow Left
Vil du ændre dine forsikringer

Karens - periode med begrænset dækning

Din pensionsordning er omfattet af karens. En karens er et forbehold, der gælder, hvis der indtræder en forsikringsbegivenhed i karensperioden, og det skyldes en sygdom, som du havde inden perioden begyndte.

Karensperioden er 24 måneder, hvis du er obligatorisk medlem af pensionskassen. Er du ikke obligatorisk medlem, er karensperioden 48 måneder.

Gøres karensen gældende i forbindelse med invaliditet, bliver invalidepensionen nedsat, og retten til invalidesum, præmiefritagelse eller henstand bortfalder.

Gøres karensen gældende ved dødsfald, nedsættes dødsfaldssum, ægtefælle- og børnepension.

Delvis karens
Stiger indbetalingen til din pensionsordning med mere end 25 %, bliver den overskydende del af indbetalingen omfattet af en karensperiode på 24 måneder.

Gøres karensen gældende i forbindelse med invaliditet, bliver invalidepensionen, ægtefællepensionen og børnepension nedsat. Der er heller ikke ret til præmiefritagelse eller henstand for denne del af indbetalingen.

Gøres karensen gældende i forbindelse med død, bliver ægtefællepensionen og børnepensionen nedsat.

Hvis du ændrer din ordning så din ægtefælle-, børne- eller invalidepension stiger, bliver stigningen omfattet af en karensperiode på 24 måneder.

Gøres karensen gældende annulleres ændringen.

Du kan læse, de præcise regler for karens i dine vilkår. Du logger ind med NemID.