Image No Description

Sundhedsforsikring

Som medlem af ISP kan du tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris. Du kan også tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle, hvis du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

Sundhedsforsikringen, der tegnes via Gjensidige Forsikring, sikrer dig en hurtig genvej til professionel undersøgelse og behandling. Får du fx en skade, eller bliver du syg, garanterer Gjensidige Forsikring, at du inden for 10 arbejdsdage efter din anmeldelse er godkendt, modtager tilbud om undersøgelse eller behandling. Det er Gjensidige Forsikring, som varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetalinger fra sundhedsforsikringen.

Hvad dækker sundhedsforsikringen?
Sundhedsforsikringen dækker skader og sygdomme, som kræver undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller professionel behandler i Gjensidige Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Det betyder, at du hurtigt er i behandling og kan springe de offentlige ventelister over.

  Sundhedsforsikringen gælder, så længe du er medlem af ISP. Hvis du udtræder af pensionskassen, tilbydes du at videreføre ordningen uden for aftalen med ISP Pension. Prisen vil så være en anden.

  Læs forsikringsbetingelserne for sundhedsforsikringen hos Gjensidige Forsikring.

  Gjensidige Forsikring varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetaling fra sundhedsforsikringen.

  Sådan tegner du en sundhedsforsikring
  Alle medlemmer af ISP Pension, der er bosiddende i Danmark, kan tegne en sundhedsforsikring. Herudover kan du også med fordel tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever, når du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

  Prisen er 3.470 kr. pr. person pr. år (2023) for personer under 70 år
  Prisen er 7.420 kr. pr. person pr. år (2023) for personer over 70 år

  Priserne er inklusiv 1,1 pct. i afgift, som du skal betale til staten samt et lovpligtigt garantifondsbidrag på 40 kr. Vær opmærksom på, at prisen er ugaranteret og reguleres årligt.

  Du tilmelder dig sundhedsforsikringen ved at printe, udfylde og sende tilmeldingsblanketten til Gjensidige Forsikring.

  Kontakt Gjensidiges Sundhedscenter på telefon 70 10 90 09, hvis du vil vide mere om Sundhedsforsikringen. Du kan også læse mere på gjensidige.dk