Depotrente for Garantiordning

Har du Garantiordningen bliver din pension forrentet med en depotrente efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at depotrenten udjævner den faktisk opnåede forrentning over tid.

Den aktuelle depotrente før skat (PAL)

Depotrenten pr. 1. januar 2022 er 0,00 % før skat på rentegruppe A til D og den supplerende livrente. For rentegruppe F er depotrenten 2,36 % før skat.

Læs mere om rentegrupper nedenfor. 

Depotrenterne bliver løbende fastsat efter kollektive principper af selskabet. Depotrenten kan ændres i løbet af året. Størrelsen af dine pensioner kan derfor ændre sig.