AP Pension

Typiske spørgsmål om ændring af Seniorordning

Jeg har nu set betydningen af ændringen på min pensionsordning. Hvorfor er det ikke som forventet?
Det skyldes, at vi ikke kunne forudsige det præcise afkast, der har været i perioden

Der kan være en lille ændring af det procentbeløb, vi tidligere har skrevet, at du vil blive sat ned med. Det skyldes, at vi ikke kunne forudsige det præcise afkast, der har været i perioden, og det har indflydelse på størrelsen af din endelige nedsættelse.

Hvorfor sætter I min pension ned?
Det gør vi som konsekvens af, at vi nedsætter beregningsrenten

Din pension bliver sat ned som konsekvens af, at vi nedsætter den beregningsrente, som vi bruger, når vi beregner størrelsen af din pension. Det er en ændring, som bestyrelsen har besluttet på baggrund af det meget lave afkast, vi forventer at opnå i Seniorordningen fremover. Vi skal være sikre på, at der er penge nok til at opfylde ydelsesgarantien med en rente på 2,0 pct., og derfor er vi nødt til at investere meget forsigtigt. Derfor forventer vi meget lave afkast.

Hvilke garantier har jeg i Seniorordningen?
En ydelsesgaranti med en rente på 2,0 pct.

En ydelsesgaranti med en rente på 2,0 pct. Det er en garanti for, at din pension forrentes med mindst 2,0 pct. hvert år gennemsnitligt set.

Hvad er en beregningsrente?
Det er en rente, vi bruger til at beregne størrelsen af din årlige pension

Det er en rente, vi bruger til at beregne størrelsen af din årlige pension. Det svarer til et forlods afkast, som vi indregner i din pension. Størrelsen af din pension er afhængig af beregningsrenten, og derfor falder din pension, når beregningsrenten falder. Beregningsrenten er i dag 4,25 pct. Den sætter vi ned til 3,0 pct. pr. 1. januar 2016.

Er det et myndighedskrav, at ISP skal ændre beregningsrenten?
ISP nedsætter pensionen som konsekvens af de principper, som myndighederne udstikker

Myndighederne stiller krav om, at pensionskassen sikrer, at der er overensstemmelse mellem de afkast, vi forventer at få, og det, vi stiller medlemmerne i udsigt. Det er for at opretholde overensstemmelsen, at bestyrelsen har besluttet at ændre beregningsrenten.

Hvorfor vil min pension blive sat yderligere ned fremover?
Vi ser fortsat ind i lave afkast

Vi ser fortsat ind i lave afkast, og derfor kan vi blive nødt til at sætte beregningsrenten og dermed din pension yderligere ned. Derudover falder din grundpension fortsat, som du også har oplevet siden opdelingen i grundpension og tillægspension pr. 1. januar 2013. Dog vil det årlige automatiske fald i grundpensionen være mindre end hidtil (1,0 pct. mod 2,25 pct. hidtil).

Falder alle pensioner i Seniorordningerne lige meget?
Nej, nedsættelsen af beregningsrenten har større effekt, jo yngre man er

Nej, nedsættelsen af beregningsrenten har større effekt, jo yngre man er. Det skyldes, at vi forventer at skulle udbetale pension over en længere periode til de yngre medlemmer, og derfor betyder en lavere rente en større nedsættelse af pensionen for dem.

Ændres mit depot?
Nej, det er uændret

Nej, dit depot er uændret. Det er alene udbetalingsmetoden (dvs. beregningsrenten), der ændres.

Falder både min tillægs- og min grundpension?
Ja, både din grundpension og din tillægspension falder, når vi nedsætter beregningsrenten

Ja, både din grundpension og din tillægspension falder, når vi nedsætter beregningsrenten. Din grundpension vil efter den 1. januar 2016 automatisk falde med 1,0 pct. pr. år, det automatiske fald har hidtil været 2,25 pct. pr. år. Din tillægspension kan både stige og falde, men som situationen er nu, forventer vi, at den vil falde. Det afhænger af det faktiske afkast, vi opnår. Vi kan derfor ikke sige, hvor meget den vil falde på nuværende tidspunkt.

Hvad er Markedsrenteordningen?
Det er en ordning uden garantier, til gengæld kan vi investere mere frit her, og på den måde kan vi opnå et højere afkast

Det er en ordning uden garantier. Det betyder, at du ikke har nogen garanti for, at din pension har et mindsteniveau. Størrelsen på din pension kan sættes både op og ned, hvis afkast, levetider, omkostninger og andre grundlæggende forhold ændres. Til gengæld kan vi investere mere frit, og på den måde har vi mulighed for at opnå et højere afkast.

Du kan få mere at vide om Markedsrenteordningen på www.isp.dk/omvalg, eller du kan kontakte os på isp@isp.dk eller 7024 9600.

Ændrer I min pension for at få mig til at gå fra Seniorordningen til Markedsrenteordningen?
Nej, vi gør det, fordi vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne leve op til myndighedernes principper

Nej, vi gør det, fordi vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne leve op til myndighedernes principper, så vi ikke udbetaler for meget og derfor bliver nødt til at sætte pensionen drastisk ned senere. Markedsrenteordningen kan derfor være et fornuftigt alternativ til Seniorordningen, men det er helt op til dig, hvilken ordning du ønsker at være i.

Hvorfor får jeg ikke en værdi med, når jeg vælger om?
Når man skifter fra en garantiordning til en markedsrenteordning frigøres hensættelser, der skal dække garantien. I Seniorordningen er de indeholdt i hensættelsen for tillægspensionen

I princippet frigøres der, når man skifter fra en garantiordning til en markedsrenteordning, de særlige regnskabsmæssige hensættelser, der skal dække garantien.

Seniorordningen er konstrueret sådan, at disse er indeholdt i hensættelsen for tillægspensionen. Derfor vil de overførte depoter ikke blive forøget yderligere.

Min Pension