AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Regulering af pensionen

Pensionerne bliver reguleret hvert år den 1. januar. Rentetilskrivningen efter skat for 2018 er følgende:


Rentetilskrivningen i Garantiordningen er 2,0 pct. efter skat. Rentetilskrivningen i garantiordningen sker ud fra bestyrelsens fastlagte depotrente, ikke ud fra det opnåede afkast. En rentetilskrivning på 2 pct. betyder, at stort set ingen pensionister på Garantiordningen vil få en positiv regulering af pensionerne.

Rentetilskrivningen i Seniorordningen sker på baggrund af afkastet i perioden 1. december 2017 til 30. november 2018. Reguleringen afhænger af det faktiske afkast.

Rentetilskrivningen i Markedsrenteordningen sker på baggrund af afkastet i perioden 1. december 2017 til 30. november 2018. Reguleringen afhænger af afkastet i den enkelte investeringsprofil.

For pensionister med pensionisttillæg er der en årlig nedregulering. Det skyldes de særlige forhold, der gælder for de medlemmer, der har valgt pensionen udbetalt med pensionisttillæg, idet der er indbygget en fast nedregulering af disse pensioner beregnet ud fra størrelsen af pensionisttillægget og den oprindelige pension. Der er pensionister med pensionisttillæg på både Markedsrenteordningen og Garantiordningen.

Du finder en oversigt med din egen pensionsudbetaling på Min Pension.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side