AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Regulering af pensionen

Pensioner under udbetaling bliver normalt reguleret årligt pr. 1. januar. Der kan dog ske reguleringer på andre tidspunkter, hvis bestyrelsen beslutter det.


Rentetilskrivningen efter skat for 2018 er følgende:


Den årlige rentetilskrivning i Garantiordningen er 2,0 pct. efter skat. Rentetilskrivningen i Garantiordningen sker ud fra bestyrelsens fastlagte depotrente, ikke ud fra det opnåede afkast. En rentetilskrivning på 2 pct. betyder, at stort set ingen pensionister på Garantiordningen vil få en positiv regulering af pensionerne.


Rentetilskrivningen i Seniorordningen sker månedligt ud fra det opnåede afkast, og pensioner under udbetaling forventes reguleret næste gang pr. 1. januar 2019 på baggrund af afkastet i perioden fra den 1. december 2017 til den 30. november 2018. Reguleringen afhænger af det faktiske afkast og andre faktorer, herunder ændringer i beregningsforudsætninger.


Rentetilskrivningen i Markedsrenteordningen sker månedligt ud fra det opnåede afkast, og pensioner under udbetaling forventes reguleret næste gang pr. 1. januar 2019 på baggrund af afkastet i perioden fra den 1. december 2017 til den 30. november 2018. Reguleringen afhænger af det faktiske afkast i den valgte investeringsprofil og andre faktorer, herunder ændringer i beregningsforudsætninger.


Bestyrelsen har valgt, at udbetalingerne i Markedsrenteordningen og Seniorordningen de kommende år forventes faldende på grund af et lavt forventet afkast. Dertil kommer effekten af længere levetider og eventuelt andre ændringer i beregningsforudsætningerne. Du kan altså forvente, at din pension under udbetaling falder de kommende år.


For pensionister med pensionisttillæg er der en årlig nedregulering. Når du har valgt at få din pension udbetalt med pensionisttillæg, skal du være opmærksom på, at der heri er indbygget en fast nedregulering af disse pensioner beregnet ud fra størrelsen af pensionisttillægget og den oprindelige pension. Der er pensionister med pensionisttillæg i både Markedsrenteordningen og Garantiordningen. ISP tilbød tidligere, at medlemmerne ved pensionering kunne vælge en udbetalingsprofil, hvor han eller hun fra udbetalingsstart fik et pensionisttillæg, som gjorde, at man fik højere pensioner i de første år. Ordningen tilbydes ikke længere. Pensionisttillægget falder årligt og medfører, at pensioner med pensionisttillæg vil være faldende.


Du finder en oversigt med din egen pensionsudbetaling på Min Pension.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side