AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Klausul

Der er en klausul knyttet til ordningen på regulativ 4. Klausulen indebærer, at der først efter en periode er dækning, hvis du dør eller bliver invalid af en lidelse, som du havde før optagelsen.
Hvis du bliver syg eller dør på grund af en ulykke eller sygdom, opstået efter optagelsen, sker der fuld udbetaling.
Har du en sygdom, når du starter på regulativ 4, dækker ISP også invaliditet og død som følge af sygdommen, hvis du først bliver invalid eller dør efter klausulperioden.
Hvor lang tid der skal gå, før du har fuld dækning, afhænger af pensionsaftalen med din arbejdsgiver. Klausulperioden kan være to eller fire år. Kontakt medlemsservice på 70 24 96 00, hvis du gerne vil vide, om klausulen er kortere end fire år på din ordning.
Klausulperioden stopper, når der er indbetalt bidrag i den aftalte periode uden perioder med hvilende medlemskab.
Hvis du dør eller bliver invalid, og ISP gør klausulen gældende, indebærer det, at din ordning bliver flyttet til afdeling 2.

Hvilende medlemskab

Bliver du hvilende, begynder der en ny klausulperiode.

Når bidraget stiger meget

Stiger bidraget mere end 25 %, gælder klausulen for forhøjelse af forsikringerne.
Klausulen omfatter:
- død
- tilkendelse af offentlig førtidspension
Gøres klausulen gældende, indgår bidragsstigninger over 25 % som et indskud på depotet.

Valg, der får dine dækninger til at stige

Valg, der direkte eller indirekte medfører højere ægtefællepension, børnepension, invalidepension eller ret til højere bidragsfritagelse, er omfattet af en klausul på 2 år.
Det samme gælder, hvis du vælger af skifte fra afdeling 2 til afdeling 1.
Klausulen omfatter:
- død
- tilkendelse af offentlig førtidspension
- tilkendelse af støttet beskæftigelse
- tilkendelse af fleksjob
- tilkendelse af skånejob
- aktivering
Gøres klausulen gældende, annulleres valget.

Opgørelse af klausulperioden

Klausulperioden er 24 måneder for obligatoriske medlemmer.
Klausulperioden er 48 måneder for øvrige medlemmer.
Klausulperioden stopper, når der er indbetalt bidrag i den aftalte periode uden perioder med hvilende medlemskab.
Ved opgørelse af, om der er indbetalt bidrag i klausulperioden, medtages indbetalinger til ISP fra tidligere ansættelser, som er sket i en sammenhængende periode før genoptagelsen.
Bidragsfri dækning, bidragsfritagelse, selvbetalte bidrag og bidrag optjent ved støttet beskæftigelse, herunder fleksjob, skånejob eller lignende, medregnes ikke ved opgørelsen af, om der er indbetalt bidrag i klausulperioden.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side