AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Generelle skatteforhold

Indbetalinger

Fra arbejdsgiver

Pensionsbidraget fratrækkes af arbejdsgiveren inden beregning af skat. Herved opnår du fradrag for pensionsbidraget allerede ved indbetalingen til ISP, og indbetalingen fremgår derfor ikke af selvangivelsen. ISP fratrækker AMB på 8 pct. af indbetalingen.


Privat

ISP oplyser SKAT om indbetalingen, og den fremgår af selvangivelsen. Indbetalingen til løbende pensioner er fuldt fradragsberettiget i den personlige indkomst, når indbetalingsperioden er 10 år eller længere. Nedsættes indbetalingen inden for de første 10 år, gælder der andre regler for fradrag. Er indbetalingsperioden mindre end 10 år, skal det samlede fradrag som hovedregel fordeles med 1/10 om året i 10 år. Er indbetalingen mindre end 51.500 kr. (2019), er der fuldt fradrag for indbetalingen.


Ratepension

Du kan få fradrag for maksimalt 55.900 kr. (2019) efter AMB. Dette beløb gælder for alle dine ratepensioner, dvs. at ratepensioner i andre selskaber eller banker også tæller med her.


Gruppeliv

Præmien er skattepligtig. Den bliver indberettet til SKAT og vil fremgå af din årsopgørelse.


Aldersforsikring

5.200 kr. (2019), dog kan du indbetale 48.000 kr. (2019) årligt, hvis du har mindre end 5 år til folkepensionsalderen. Dette beløb gælder for alle dine aldersforsikringer, dvs. at aldersforsikringer i andre selskaber eller banker også tæller med her. Der er ikke fradrag for indbetalinger til aldersforsikringen.

Udbetalinger

Månedlige pensioner

Beskattes med indkomstskat. Der skal ikke betales AMB af udbetalingen.

Alderssum og kapitalpension, der udbetales

Der bliver trukket 40 pct. (2019) i afgift inden udbetaling. Herudover kan der være boafgift ved udbetaling af kapitalpension ved dødsfald.


Ratepensionsdepot og pension med depotsikring

Der bliver trukket 40 pct. (2019) i afgift inden udbetaling. Herudover kan der være boafgift ved dødsfald.


Gruppeforsikring

Beløbet er skattefrit ved udbetalingen. Dog kan der være boafgift ved udbetaling af dødsfaldssummen.


Pensionsafkastskat

Udgør 15,3 pct. (2019) som fratrækkes dit depot og indbetales til SKAT. Der korrigeres for skatten ultimo december hvert år, og korrektionen kan påvirke årets pension. Der bliver ikke betalt pensionsafkastskat af depotværdier optjent indtil den 1. januar 1983.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side