AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Begunstigelse

Når du dør, bliver udbetalingerne udbetalt til de(n) begunstigede. ISP anfører automatisk nærmeste pårørende som på din pensionsordning. Udbetalingen sker til nærmeste pårørende i denne rækkefølge:

  1. Din ægtefælle / registrerede partner
  2. Din samlever*
  3. Dine livsvarvinger - dvs. dine børn, børnebørn mv.
  4. Arvinger ifølge testamente
  5. Arvinger ifølge loven
* Samlever er en person, du har levet sammen med på ægteskabslignende vilkår og har haft fælles bopæl med i de sidste to år før din død. Samlever er også en person, du har fælles bopæl med, hvis I venter, har eller har haft et barn sammen.

Du kan se på din pensionsoversigt, hvem der er begunstiget på din pension.

Bemærk!
Er du ugift og deler du bopæl med en person, som ikke skal have udbetaling fra ISP, skal du ændre begunstigelsen.

Sker udbetalingen til boet efter dig, er udbetalingen ikke længere kreditorbeskyttet.

Vil du ændre begunstigelsen

Vil du ændre, hvem der skal have pengene, når du dør, skal du udfylde nedenstående blanket og sende til ISP Pension, Østbanegade 135, 2100 København Ø.

Hent begunstigelsesblanket

Hvem kan være begunstiget?

Produkt Skattekode Begunstigelse
Dødsfaldssum (gruppeforsikring) 5 Alle
Ratepension 2 En person, som er med i kredsen af 'nærmeste pårørende' samt fraskilt ægtefælle / registreret partner


Navngivet begunstigelse

En navngivet begunstigelse er en person, du indsætter ved navns nævnelse. Her kan du indsætte en samlever, som ikke behøver opfylde de samme betingelser som for en samlever i defintionen 'nærmeste pårørende'. F.eks. kan en navngivet begunstiget samlever også være et familiemedlem eller en person, du bare bor sammen med.

Du kan kun indsætte én samlever.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side