AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Sundhedsforsikring i ISP

Som medlem af ISP kan du tegne en sundhedsforsikring til en fordelagtig pris. Du kan også tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle, hvis du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

Sundhedsforsikringen, der tegnes via Mølholm Forsikring, sikrer dig en hurtig genvej til professionel undersøgelse og behandling. Får du fx en skade, eller bliver du syg, garanterer Mølholm Forsikring, at du inden for 10 arbejdsdage efter din anmeldelse er godkendt, modtager tilbud om undersøgelse eller behandling. Det er Mølholm Forsikring, som varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetalinger fra sundhedsforsikringen.

Hvad dækker sundhedsforsikringen?

Sundhedsforsikringen dækker skader og sygdomme, som kræver undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller professionel behandler i Mølholm Forsikrings landsdækkende behandlernetværk. Det betyder, at du hurtigt er i behandling og kan springe de lange offentlige ventelister over.

ISP Pension har ligeledes forhandlet yderligere fordele til dig. Det betyder, at:

  • sundhedsforsikringen også dækker skader og sygdomme opstået før din tilmelding – dog dækkes igangværende og planlagte behandlinger ikke
  • sundhedsforsikringen dækker dine samt din ægtefælles/samlevers børn under 24 år – uden ekstra omkostninger og uanset om de bor ude eller hjemme

Sundhedsforsikringen gælder, så længe du er medlem af ISP. Hvis du udtræder af pensionskassen, tilbydes du at videreføre ordningen uden for aftalen med ISP Pension. Prisen vil så være en anden.

Læs forsikringsbetingelserne for sundhedsforsikringen hos Mølholm Forsikring. Vær opmærksom på, at de to yderligere fordele, som er beskrevet ovenfor, ikke fremgår af forsikringsbetingelserne, da de er knyttet særligt til ISPs aftale med Mølholm Forsikring.


Mølholm Forsikring varetager alle henvendelser vedrørende dækninger og udbetaling fra sundhedsforsikringen.

Sådan tegner du en sundhedsforsikring

Alle medlemmer af ISP Pension, der er bosiddende i Danmark, kan tegne en sundhedsforsikring. Herudover kan du også med fordel tegne en sundhedsforsikring til din ægtefælle/samlever, når du tegner en sundhedsforsikring til dig selv.

Prisen er 2.885 kr. pr. person pr. år (2019) for personer under 70 år (indeks 2019)

Prisen er 3.045 kr. pr. person pr. år (2019) for personer over 70 år (indeks 2019)


Du skal herudover betale 1,1 pct. i afgift til staten. Vær opmærksom på, at prisen er ugaranteret og reguleres årligt.


Du tilmelder dig sundhedsforsikringen ved at printe, udfylde og sende tilmeldingsblanketten til Mølholm Forsikring. Er du fyldt 70 år, skal du hente denne tilmeldingsblanket. Du kan læse mere om forsikringsproduktet her.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side