AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Kritisk sygdom

Med en forsikring for udvalgte kritiske sygdomme får du et skattefrit engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en af de nedenstående alvorlige eller livstruende sygdomme. I dine forsikringsbetingelser kan du læse, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før forsikringssummen kan udbetales.


Pengene fra forsikringen er ikke øremærkede til bestemte formål - du bestemmer selv, hvordan pengene skal anvendes. Nogle vælger måske at bruge pengene på rejser, mens andre foretrækker at bruge dem til at købe hjælpemidler til hjemmet.

Hvilke sygdomme er dækket?

A. Kræft, leukæmi og lymfomer

B: Større blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt)

C: Hjertekaroperation på grund af svær forsnævring i kranspulsårerne (by-pass/PCI)

D: Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl

E: Kronisk hjertesvigt med svære symptomer i hvile og nedsat funktionsevne

F: Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren)

G: Livstruende hjerterytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed

H: Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger

I: Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) med behov for operation

J: Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med aggressivt forløb (behov for operation) og svære blivende følger

K: Multipel (dissemineret) sklerose (MS)

L: Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom (MND), debuteret før alder 60 år - med vedvarende og fremadskridende symptomer

M: Primær Parkinsons sygdom (paralysis agitans, rystelammelse), debuteret før alder 60 år, med vedvarende symptomer

N: Alzheimers sygdom og beslægtede demenssygdomme med fremadskridende forløb diagnosticeret før alder 60 år

O: Hjerne- eller hjernehindebetændelse (inkl. Borrealia og TBE) medførende svære neurologiske følger

P: Creutzfeldt-Jacobs sygdom (CJD og vCJD)

Q: Myasthenia gravis - med vedvarende symptomer på trods af behandling

R: Muskelsvind (myopati og neuropati) med vedvarende fremadskridende symptomer

S: Blodprop i lunge — svær grad med behov for operation

T: Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation

U: Større organtransplantation

V: AIDS

X: HIV-infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte

Y: Større forbrænding (ambustio)

Z: Praktisk blindhed

Æ: Total døvhed

Ø: Terminal sygdom: Alle diagnoser, der ikke er omfattet af A-Æ, hvor levetiden er højst 12 måneder.

Du kan læse mere om ovennævnte sygdomme i forsikringsbetingelserne. Bemærk at vi ændrer forsikringsbetingelserne den 1. januar 2019. Du kan læse om ændringen her, og du finder både de nuværende og de kommende forsikringsbetingelser her.

Terminaldækning

Udover dækning for de ovennævnte sygdomme indeholder forsikringen ved udvalgte kritiske sygdomme også terminaldækning. Det betyder, at skulle du blive ramt af en sygdom, som ikke er en af ovennævnte sygdomme, og som en læge vurderer som dødelig inden for 12 måneder, så vil det skattefrie engangsbeløb blive udbetalt.

Forsikringsdækningen

Forsikringen er 150.000 kr., hvis du får en udvalgt kritisk sygdom, før du bliver 60 år og 100.000 kr., hvis du får en udvalgt kritisk sygdom, når du er mellem 60 og 67 år.

Dækning

Du er skal være dækket af gruppeforsikringen på det tidspunkt, hvor diagnosen bliver stillet.


Du er dækket, hvis du:

  • indbetaler bidrag til pensionskassens normale pensionsordninger
  • er bidragsfri dækket
  • er bidragsfritaget
  • var med i gruppeforsikringsordningen, da du fyldte 60 år
  • får invalidepension, hvis du var dækket af gruppeforsikringerne, da du gik på invalidepension.

    Indbetaler du kun til den supplerende livrente eller til afdeling 3 på regulativ 4, er du ikke med i gruppeforsikringsordningen.

Skat

Udbetalingen for udvalgte kritiske sygdomme er skattefri. Det betyder til gengæld, at du bliver beskattet af bidraget til gruppeforsikringen som enhver anden lønindtægt, uanset om det er din arbejdsgiver eller dig selv, som betaler bidraget.

Sådan bruger du forsikringen

Hvis du får en kritisk sygdom, bør du starte med at læse i forsikringsbetingelserne for at se, om sygdommen er med i dækningen. De udvalgte kritiske sygdomme, som ISP Pension dækker, fremgår af § 7 i forsikringsbetingelserne. Hvis du herefter mener, at du måske kan få en sum fra forsikringen, beder vi dig om at kontakte ISP Pensions medlemsservice for at høre nærmere.


Vær opmærksom på at vi skal have modtaget din ansøgning om kritisk sygdom inden din død.

Forældelse

Vær opmærksom på, at der gælder særlige forældelsesregler for forsikringen ved udvalgte kritiske sygdomme. I følge forsikringsbetingelserne skal du søge om at få udbetalt forsikringen senest 6 måneder efter forsikringsdækningen er ophørt. Ellers mister du retten til at få en udbetaling.


Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side