AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Kritisk sygdom

Med en forsikring for udvalgte kritiske sygdomme får du et skattefrit engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en af de nedenstående alvorlige eller livstruende sygdomme. I dine forsikringsbetingelser kan du læse, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før forsikringssummen kan udbetales.


Pengene fra forsikringen er ikke øremærkede til bestemte formål - du bestemmer selv, hvordan pengene skal anvendes. Nogle vælger måske at bruge pengene på rejser, mens andre foretrækker at bruge dem til at købe hjælpemidler til hjemmet.

Hvilke sygdomme er dækket?

A: Visse former for kræft

B: Blodprop i hjertet - spontant myokardieinfarkt relateret til iskæmi (type 1 AMI)

C: Operation på hjertekar som følge af svær åre-forsnævring i kranspulsårerne (by-pass operation (CABG) eller ballonudvidelse (PCI)

D: Hjerteklapfejl med behov for operation

E: Kronisk hjertesvigt med betydeligt nedsat funktionsevne

F: Svær sygdom i hovedpulsåren (aorta) med tillukning, bristning eller større lokal udvidelse med indikation for operation

G: Livstruende hjerterytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed (hjertestøder)

H: Blodprop i lunge - svær grad med behov for operation

I: Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger

J: Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller karmisdannelse inde i kraniet (AV-malformation) med behov for operation

K: Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med aggressivt forløb og svære blivende følger

L: Multipel (dissemineret) sklerose (MS)

M: Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller anden lignende ikke-arvelig motorisk nervecellesygdom (MND) - med vedvarende og fremadskridende symptomer

N: Primær Parkinsons sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) med vedvarende symptomer

O: Alzheimers sygdom eller beslægtet demenssygdom med fremadskridende forløb

P: Hjerne- eller hjernehindebetændelse (inkl. Borrelia og TBE) medførende svære neurologiske følger

Q: Creutzfeldt-Jacobs sygdom (CJD og vCJD)

R: Myasthenia gravis - med sværere symptomer

S: Muskelsygdomme (muskeldystrofi og myopati) med vedvarende fremadskridende symptomer

T: Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation

U: Større organtransplantation

V: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)

X: HIV-infektion overført ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte

Y: Tredjegradsforbrænding (ambustio), ætsning eller forfrysning – der dækker mindst 20 pct. af kroppens overflade

Z: Praktisk blindhed – permanent og irreversibel

Æ: Total døvhed – permanent og irreversibel

Du kan læse mere om ovennævnte sygdomme i forsikringsbetingelserne. Du finder forsikringsbetingelserne her.

Terminaldækning

Udover dækning for de ovennævnte sygdomme indeholder forsikringen ved udvalgte kritiske sygdomme også terminaldækning. Det betyder, at skulle du blive ramt af en sygdom, som ikke er en af ovennævnte sygdomme, og som en relevant speciallæge vurderer som dødelig inden for 12 måneder, så vil det skattefrie engangsbeløb blive udbetalt.

Forsikringsdækningen

Forsikringen er 150.000 kr., hvis du får en udvalgt kritisk sygdom, før du bliver 60 år og 100.000 kr., hvis du får en udvalgt kritisk sygdom, når du er mellem 60 og 67 år.

Dækning

Du er skal være dækket af gruppeforsikringen på det tidspunkt, hvor diagnosen bliver stillet.


Du er dækket, hvis du:

  • indbetaler bidrag til pensionskassens normale pensionsordninger
  • er bidragsfri dækket
  • er bidragsfritaget
  • var med i gruppeforsikringsordningen, da du fyldte 60 år
  • får invalidepension, hvis du var dækket af gruppeforsikringerne, da du gik på invalidepension.

    Indbetaler du kun til den supplerende livrente eller til afdeling 3 på regulativ 4, er du ikke med i gruppeforsikringsordningen.

Skat

Udbetalingen for udvalgte kritiske sygdomme er skattefri. Det betyder til gengæld, at du bliver beskattet af bidraget til gruppeforsikringen som enhver anden lønindtægt, uanset om det er din arbejdsgiver eller dig selv, som betaler bidraget.

Sådan bruger du forsikringen

Hvis du får en kritisk sygdom, bør du starte med at læse i forsikringsbetingelserne for at se, om sygdommen er med i dækningen. De udvalgte kritiske sygdomme, som ISP Pension dækker, fremgår af § 7 i forsikringsbetingelserne. Hvis du herefter mener, at du måske kan få en sum fra forsikringen, beder vi dig om at kontakte ISP Pensions medlemsservice for at høre nærmere.


Vær opmærksom på at vi skal have modtaget din ansøgning om kritisk sygdom inden din død.

Forældelse

Vær opmærksom på, at der gælder særlige forældelsesregler for forsikringen ved udvalgte kritiske sygdomme. I følge forsikringsbetingelserne skal du søge om at få udbetalt forsikringen senest 6 måneder efter forsikringsdækningen er ophørt. Ellers mister du retten til at få en udbetaling.


Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side