AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Gruppeforsikring

Som medlem af ISP har du som en del af din pensionsordning fire gruppeforsikringer:

  • Sum ved udvalgte kritiske sygdomme
  • Dødsfaldssum
  • Invalidesum
  • Ulykkesforsikring

Du kan se dine dækninger på Min Pension

Sum ved udvalgte kritiske sygdomme

Med denne forsikring får du et engangsbeløb, hvis du får en af de omfattede kritiske sygdomme. Du kan se, hvilke sygdomme forsikringen dækker her.


Hvis du har brug for forsikringen, skal du udfylde en ansøgning om udbetaling og sende den til os.


Hent ansøgning om udbetaling af kritisk sygdom her.

Invalidesum og Dødsfaldssum

Invalidesum bliver udbetalt skattefrit, hvis du mister evnen til at arbejde (dvs. bliver invalid) og modtager invalidepension fra ISP.


Er du på Regulativ 4, kan du få ½ Invalidesum udbetalt, hvis du tilkendes ressourceforløb af mindst 1 års varighed. Resten af invalidesummen udbetales, når du har været tilkendt ressourceforløb uafbrudt i mindst 24 måneder, eller hvis du tilkendes offentlig førtidspension.


Du skal kontakte MedlemsService her for at få mere information.


Dødsfaldssummen bliver udbetalt, hvis du dør, inden du bliver 67 år, og udbetales sammen med dine øvrige dødsfaldsdækninger. Der skal ikke betales skat af udbetalingen, men der skal eventuelt afregnes boafgift inden udbetalingen af Dødsfaldssum.


Du kan læse mere i reglerne for udbetaling i forsikringsbetingelserne.


Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en klausul. Læs mere her.

Ulykkesforsikring i Tryg Forsikring A/S

Denne forsikring dækker dig som en heltidsulykkesforsikring. Du er altså dækket både på arbejde og i din fritid. Du kan læse mere om forsikringen i forsikringsbetingelserne og produktbeskrivelsen.

Sådan gør du, hvis du kommer ud for en ulykke

Har du været ude for en ulykke eller har fået en tandskade, skal du anmelde din skade til Tryg Forsikring. Ring på telefon 70 33 25 25 eller mail til gruppe@tryg.dk. Brug policenummeret 882-20.411.

Pris og dækning

Prisen for din gruppeforsikring trækkes fra din bonus og udgør 70 kr./md. (2019). Du betaler B-skat af præmien, som vi indberetter til SKAT.


Du kan se dækningernes størrelse i forhold til din alder i skemaet herunder.


De fleste medlemmer er i afdeling 1, og det betyder, at de har den høje dækning. Medlemmer i afdeling 2 har den lave dækning. Du kan læse mere om afdelingerne i regulativerne.

Aftrapning af Kritisk Sygdom, Dødsfalds- og Invalidesum

Regulativ 1, 2 og 3 Kun for regulativ 4
Under Kritisk sygdom Invalidesum lav Dødsfaldssum lav Invalidesum høj
Dødsfaldssum høj
Invalidesum lav
Invalidesum høj
41

150.000

200.000

400.000

400.000 800.000

200.000

400.000

42

150.000

192.000

384.000

384.000 768.000

200.000

400.000

43

150.000

184.000

368.000

368.000 736.000

200.000

400.000

44

150.000

176.000

352.000

352.000 704.000

200.000

400.000

45

150.000

168.000

336.000

336.000 672.000

200.000

400.000

46

150.000

160.000

320.000

320.000 640.000

200.000

400.000

47

150.000

152.000

304.000

304.000 608.000

200.000

400.000

48

150.000

144.000

288.000

288.000 576.000

200.000

400.000

49

150.000

136.000

272.000

272.000 544.000

200.000

400.000

50

150.000

128.000

256.000

256.000 512.000

200.000

400.000

51

150.000

120.000

240.000

240.000 480.000

200.000

400.000

52

150.000

112.000

224.000

224.000 448.000

180.000

360.000

53

150.000

104.000

208.000

208.000 416.000

160.000

320.000

54

150.000

96.000

192.000

192.000 384.000

140.000

280.000

55

150.000

88.000

176.000

176.000 352.000

120.000

240.000

56

150.000

80.000

160.000

160.000 320.000

100.000

200.000

57

150.000

72.000

144.000

144.000 288.000

80.000

160.000

58

150.000

64.000

128.000

128.000 256.000

60.000

120.000

59

150.000

56.000

112.000

112.000 224.000

40.000

80.000

60

150.000

48.000

96.000

96.000 192.000

20.000

40.000

61

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-

62

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-

63

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-

64

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-

65

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-

66

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-

67

100.000

-

80.000

- 160.000

-

-Dækningerne Dødsfaldssum og Invalidesum reguleres årligt. Kritisk sygdomsdækningen nedsættes ved det 60. år.


Du kan vælge den lave dækning ved at kontakte isp@isp.dk. Dine dækninger ved invaliditet og død nedsættes jf. skemaet, og du skal overveje nøje om du og dine efterladte kan klare dig med de mindre summer. Den lave dækning koster 58 kr./md. (2019), som fratrækkes din bonus, og som du betaler B-skat af.

Gruppeforsikringernes ophør

Dine forsikringer ophører, når du bliver hvilende medlem. Det vil sige, når du ikke længere indbetaler til din pension i ISP, og din bidragsfrie dækningsperiode er slut.


Det gælder dog ikke, hvis du er fyldt 60 år, når du bliver hvilende medlem. Her fortsætter forsikringerne til du fylder 67 år med undtagelse af din Invalidesum, der ophører, når du fylder 60 år.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side