AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Værd at vide om aldersforsikring

Aldersforsikringen er en engangssum, du kan få udbetalt, når du går på pension. Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i folkepensionen. Hovedreglerne for udbetaling er:

  • kan tidligst udbetales afgiftsfrit ved din pensionsudbetalingsalder
  • skal senest udbetales 15 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Din pensionsudbetalingsalder afhænger af, hvornår du er født, og stiger gradvist fra 60 år.

Hvornår er du født?

Din efterlønsalder

Din folkepensionsalder

Din alder ved mulig udbetaling af din egen pensionsopsparing*

Før 1954

60 år

65 år

60 år

1954: 1. halvår

60,5 år

65,5 år

60 år

1954: 2. halvår

61 år

66 år

60 år

1955: 1. halvår

61,5 år

66,5 år

60 år

1955: 2. halvår

62 år

67 år

60 år

1956: 1. halvår

62,5 år

67 år

60 år

1956: 2. halvår – 1958: 2. halvår

63 år

67 år

60 år

1959: 1. halvår

63,5 år

67 år

60,5 år

1959: 2. halvår

64 år

67 år

61 år

1960: 1. halvår

64 år

67 år

61,5 år

1960: 2. halvår – 1962: 2. halvår

64 år

67 år

64 år

Fra 1963**

65 år

68 år

63 år

*60 år for pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007

**Pensionsaldrene vurderes hvert femte år. Næste gang er i 2022.


Du skal betale en afgift på 20 pct. af udbetalingen, hvis du vælger at få udbetalt din aldersforsikring, før du når pensionsudbetalingsalderen. Din opsparing på aldersforsikring kan blive modregnet i efterlønnen ligesom livsvarig alderspension, ratepension og kapitalpension.

Fordele ved aldersforsikring

  • Et engangsbeløb, som du kan disponere over i din pensionisttilværelse.
  • En opsparing, som du til enhver tid kan få udbetalt (mod en afgift på 20 pct.), hvis du har brug for det.
  • Afkastet, der tilskrives aldersforsikringen, bliver kun beskattet med pensionsafkastskat (p.t. 15,3 pct. p.a.) fremfor den (højere) skat, du skal betale af afkastet af frie midler.
  • Aldersforsikringen bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende (uden om boet), hvis du dør, før du selv har fået pengene udbetalt.

Investering i aldersforsikring

Aldersforsikring er et markedsrenteprodukt, og det betyder, at du måned for måned får tilskrevet det afkast, der opnås i investeringerne. Du kan følge udviklingen af din opsparing på Min Pension.


Du kan vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler: Lav aktieandel, Mellem aktieandel og Høj aktieandel. Du kan skifte investeringsprofil en gang om måneden mod et gebyr. Læs mere her.


Aldersforsikringen er ugaranteret, og det betyder, at den forventede udbetaling vil ændre sig, når beregningsforudsætningerne ændres, og i takt med at det faktiske afkast tilskrives. Aldersforsikringen kan både stige og falde.

Indbetaling til aldersforsikringen

Du står selv for indbetalingen til aldersforsikringen, da det ikke kan være en del af din arbejdsgiver-ordning. Du kan betale månedsvis med opkrævning via Betalingsservice, eller du kan indbetale et indskud en gang årligt.


Du kan samlet indbetale maks. 5.200 kr. (2019) årligt, dog kan du indbetale 48.000 kr. (2019) årligt, hvis du har mindre end fem år til folkepensionsalderen. Beløbene gælder samlet for dig. Du skal således være opmærksom på, om du allerede indbetaler til aldersforsikringer andre steder, f.eks. i en bank.


Bemærk, at der ikke er skattefradrag for indbetalinger til aldersforsikringen.

Ændring af kapitalpension eller alderssum til aldersforsikring

Du kan ændre din kapitalpension til en aldersforsikring. Det gælder både den kapitalpension, du kan have i ISP, og kapitalpensioner, du kan have i andre selskaber eller banker.


Når du ændrer en kapitalpension til en aldersforsikring, skal du betale en afgift på 40 pct.


Du kan også ændre din alderssum til en aldersforsikring. Dog skal den alderssum, du har i ISP, være placeret i Markedsrenteordningen. Når du ændrer en alderssum til en aldersforsikring, skal du betale en afgift på 40 pct.

Vær opmærksom på

Før du ændrer din alderssum, skal du være opmærksom på:

  • Når du ændrer din alderssum til en aldersforsikring, risikerer du, at dine dækninger (ægtefællepension, børnepension og invalidepension) bliver sat ned. Det skyldes, at dækningerne udgør en procentdel af din alderspension inkl. alderssum. Hvis alderssummen bliver trukket ud af denne, falder dine dækninger. Du er velkommen til at kontakte os og få et tilbud, der viser din pensionsordning efter en eventuel ændring af alderssummen.
  • Dit valg er bindende og kan ikke laves om.
  • Hvis der er en klausul mod for tidlig udbetaling på en del af dine indbetalinger til alderssummen, følger klausulen med, hvis du ændrer alderssummen til en aldersforsikring. Det vil sige, at du heller ikke kan få din aldersforsikring udbetalt tidligere.

Sådan gør du

Ønsker du at indbetale til eller overføre en aldersforsikring, skal du kontakte os på telefon 7024 9600.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side