AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Ændringer i dækning ved visse kritiske sygdomme

Den 1. juli 2019 skifter ISP leverandør af gruppelivsforsikringer til Forenede Gruppeliv A/S. Det betyder ændringer i betingelserne for visse kritiske sygdomme, hvor der kommer en række forbedringer inden for flere diagnoser, men der vil også være diagnoser som udgår.


Nedenfor kan du se, hvilke ændringer der er i forhold til de nuværende vilkår.


Du kan se de samlede nye vilkår for visse kritiske sygdomme fra Forenede Gruppeliv her.


Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2019.


Forbedringer ved din overgang til FG's forsikringsbetingelser den 1. juli 2019

 • Udbetaling ved alle stadier af prostatakræft og modermærkekræft (kun forstadier er undtaget).
 • Udbetaling for behandlingskrævende essentiel trombocytose, polycytæmia vera og myelofibrose.
 • Mulighed for udbetaling ved kræftrelateret knoglemarvstransplantation, selvom der er udbetalt for kræft.
 • Mulighed for udbetaling når en godartet hjernetumor udvikler sig til kræft, selvom der er udbetalt for den godartede diagnose.
 • Mulighed for udbetaling ved AMI type 2 (hjerteinfarkt udviklet sekundært til fx hjerterytmeforstyrrelse).
 • Udbetaling for ballonudvidelse, selvom du kun får behandlet en enkelt af hjertets kranspulsårer.
 • Mulighed for udbetaling ved hjerteklapkirurgi, selvom du har haft en af de andre hjertediagnoser.
 • Mulighed for udbetaling ved aortasygdom, selvom du har haft en af hjertediagnoserne.
 • Udbetaling ved Myastenia gravis uden krav om, at din funktionsevne er svært påvirket.
 • Mulighed for udbetaling ved blodprop i hjernen/hjerneblødning, selvom der ikke er blivende neurologiske udfaldssymptomer efter tre måneder.
 • Mulighed for udbetaling for både blodprop i hjernen/hjerneblødning og sækformet udvidelse af hjernens pulsårer.
 • Mulighed for udbetaling ved godartede tumorer i hjerne og rygmarv, selvom du har mindre end 15 % varigt mén.
 • Udbetaling ved følger efter borreliainfektion/TBE allerede fra 8 % varigt mén.

Diagnoser der udgår den 1. juli 2019

 • Neuromyelitis optica (NMO)
 • Atypisk Parkinson
 • Alzheimers sygdom eller beslægtet demenssygdom
 • Bugspytkirteltransplantation
 • Terminal sygdom
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Operation ved svær blodprop i lungen
 • Visse muskelsvindsygdomme*) som fx Duchenne og Becker muskeldystrofi og Bethelm myopati
 • Kronisk hjertesvigt**), der behandles medicinsk

Desuden ændres dækningen ved flere kræftdiagnoser, så der skal gå ti år mellem hver kræftdiagnose, for at du kan få udbetalt en forsikringssum igen. Du kan max. få to udbetalinger for kræft.


-------


*) Du er fortsat dækket ved muskelsvindsygdommene:

Facio-/scapulo-/humeral dystrofi, Limb-girdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, Hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb. Charcot-Marie-Tooth) samt Inklusionslegememyositis.


**) Du er fortsat dækket ved kronisk hjertesvigt, der medfører indsættelse af en ICD-enhed mv.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side