AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Oversigt - Omkostninger

Som medlem af ISP betaler du administrationsomkostninger og investeringsomkostninger. Begge dele beregnes individuelt for hvert enkelt medlem.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger betales som en procentdel af indbetalingerne, en procentdel af depotet og som et månedligt beløb. Herudover kan du komme til at betale gebyrer i særlige situationer, f.eks. ved valg af investeringsprofiler.

Satser pr. 1. januar 2019

Fradrag i indbetaling
Bidragsindbetaling 1%
Engangsbeløb 0 kr.
Overførsel fra andet selskab 0 kr.
Fradrag i depot
Årligt fradrag 0,03%

Årligt fradrag over 2 mio. kr.

0,00%
Månedligt beløb
Fradrag pr. måned 40 kr.
Gebyr
Overførsel til ISP Pension 0 kr.
Overførsel fra ISP, jobskifteaftalen 0 kr.
Overførsel fra ISP, PBL § 41 730 kr.
Kontant udtrædelse 730 kr.
Udbetaling af alderssum / kapitalpension 0 kr.
Skift af investeringsprofil, kr. 0 kr.
Skift af investeringsprofil, andel af depotet 0%
Seniorordningen
Betaling for 2% rentegaranti, andel af depotet 0,2%Investeringsomkostninger

Alle medlemmer betaler en andel af investeringsomkostningerne. Andelen beregnes som en procent af depotet og afhænger af, hvor mange investeringsomkostninger der er i den enkelte investeringsprofil. Dine investeringsomkostninger opgøres som ÅOK og ÅOP og du finder tallene på din depotoversigt.
Investeringsomkostningerne her er en generel opgørelse af de realiserede tal.

Satser for 2019

Profil/grundlag Investeringsomkostninger i pct.
Markedsrente - Lav

0,35%

Markedsrente - Middel

0,52%

Markedsrente - Høj

0,47%

Garantiordningen

0,44%

Seniorordningen

0,30%

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side