AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Omkostninger

Der findes forskellige typer af omkostninger i forbindelse med pensionsordninger f.eks. omkostninger til administration og investering.

Som medlem af ISP betaler du administrationsomkostninger og investeringsomkostninger. Begge dele beregnes individuelt for hvert enkelt medlem.


Når du er medlem, kan du se, hvor meget din pensionsordning koster (ÅOK og ÅOP) på Min Pension.


Gå til oversigt med omkostninger

Hvad indeholder dine ÅOK og ÅOP

Dine ÅOK og ÅOP er de realiserede omkostninger for året - opgjort i henholdsvis kroner og procent af pensionsdepotet ved årets udgang.

Der er vedtaget en branchestandard for opgørelse af ÅOK og ÅOP. Du kan læse ISP's metodebeskrivelser for 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 og 2018.

ÅOK og ÅOP indeholder alle omkostninger - dvs. traditionelle administrationsomkostninger, omkostninger til investering og formueforvaltning. De førstnævnte omkostninger har altid fremgået af depotoversigten. De sidstnævnte omkostninger har du også tidligere betalt, men de har ikke fremgået af depotoversigten, fordi de blev trukket i afkastet, inden det blev tilskrevet.

Omkostningerne til formueforvaltning, som er langt de største, beregnes ud fra dit depots størrelse og den investeringsprofil og dermed den aktivsammensætning, du har. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at nogle aktivtyper er dyrere at få forvaltet end andre.

Aktier er eksempelvis dyrere end obligationer. Har du derfor en investeringsprofil med mange aktier, og har du et stort depot, vil dit ÅOK alt andet lige være større end et ÅOK fra en person med en lille aktieandel og et lille depot.

Omkostningsmåler

Ønsker du beregne dine forventede omkostninger i ISP, så brug vores omkostningsmåler.
Omkostningsmåleren henvender sig primært til personer, som overvejer at tegne en pensionsordning i ISP og indeholder vores bedste bud på de fremtidige omkostninger.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side