AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Nyt medlem

Alle nye medlemmer i ISP Pension får en pensionsordning, hvor hele opsparingen er placeret i Markedsrenteordningen. Herved kan du som medlem selv få en vis indflydelse på risikoniveauet i investeringen af din pensionsordning.


I Markedsrenteordningen får du tilskrevet hele det opnåede afkast med en måneds forsinkelse. Det betyder, at din opsparing løbende kan stige eller falde med det afkast, som tilskrives.


Din pensionsordning i Markedsrenteordningen består af en ratepension, alderspension med depotsikring, invalidepension og gruppeforsikringer (dækning ved visse kritiske sygdomme, død, invaliditet og ulykke). Herudover har du en række muligheder for at vælge supplerende dækninger, afhængig af hvilken afdeling du er omfattet af. Depotsikring betyder, at hele opsparingen udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden du går på pension.


Alderspensionen og ratepensionen bliver udbetalt, når du går på pension og stopper med at arbejde. Med de øvrige dækninger kan du sikre dig og din familie udbetalinger, hvis du mister din erhvervsevne (invalidepension) eller dør inden din pensionering.


Markedsrenteordningen er ugaranteret. Det betyder, at pensionerne - og din tilknyttede invalidepension – vil ændre sig som følge af det faktiske afkast og som følge af ændringer i beregningsgrundlaget, f.eks. længere levetider. Det gælder også, efter pensionerne er startet udbetaling. Du skal desuden være opmærksom på, at ISPs bestyrelse har valgt en udbetalingsprofil, så ydelser under udbetaling forventes at falde ca. 1-2 pct. om året de kommende 10 år på grund af afkast og 0-0,5 pct. om året efter 10 år. Dertil kommer effekten af andre ændringer, eksempelvis længere levetider. Ydelser under udbetaling er din alderspension samt de tilknyttede dækninger, der kommer til udbetaling, hvis du bliver syg eller dør. Du finder nærmere information om dette i afsnittene om udbetalinger i læsevejledningen, som du kan finde her.


Få overblik over vores produkter her

Investeringsprofiler

Du har mulighed for at vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler: Marked Lav (lav aktieandel), Marked Mellem (mellem aktieandel) og Marked Høj (høj aktieandel).

Du bliver automatisk placeret på investeringsprofilen Marked Mellem, men du kan vælge en ny investeringsprofil ved at kontakte os. Giver du os besked i forbindelse med etablering af din pensionsordning, kan du vælge en anden investeringsprofil fra starten.


Læs mere om ISP Pensions investeringsprofiler

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side