AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Min Pension

Hvis du vil se din egen pensionsordning, skal du logge på Min Pension med NemID.

På Min Pension kan du se din ordning og foretage beregninger, hvis:

  • Du er bidragsbetalende medlem
  • Du er bidragsfri dækket (der indbetales pt. ikke pensionsbidrag for dig)
  • Du er hvilende medlem
  • Du er pensionist
Er du bidragsbetalende medlem, kan du se en oversigt over dine indbetalinger måned for måned. Du kan også se en pensionsoversigt og få et overblik over dine dækninger ved f.eks. 67 år. Du kan også selv vælge en alder eller tidspunkt. Du har også mulighed for at beregne, hvilke konsekvenser det vil få for dine dækninger, hvis du f.eks. ændrer på størrelsen af det indbetalte bidrag.

Er du hvilende medlem kan du se en pensionsoversigt og få et overblik over dine dækninger ved f.eks. 67 år eller ved en anden selvvalgt alder eller tidspunkt.

Alle bidragsbetalende og hvilende medlemmer kan se den depotoversigt, der bliver dannet en gang om året. Depotoversigten indeholder oplysninger om, hvordan depotet har udviklet sig i løbet af året f.eks. se indbetalinger, udbetalinger eller afkast mv. En foreløbig depotoversigt bliver dannet omkring d. 1 februar i året efter det år som depotoversigten vedrører. Den endelige depotoversigt med ÅOP og AOK tal, dannes omkring d. 1 juni.


Er du pensionist kan du se dine pensionsudbetalinger måned for måned dog kun fra den 1. januar 2010.

Juridiske forbehold

Oplysninger som indhentes og beregninger som foretages via Min Pension er alene til personlig og privat brug.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne på Min Pension er vejledende og beregnet ud fra de oplysninger, vi har registreret på beregningstidspunktet. Pensionen beregnes endeligt på pensioneringstidspunktet. Inden du disponerer over din pension, bør du få foretaget en beregning fra medlemsservice.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side