AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Revisionsudvalget

I følge lovgivningen og ISP's vedtægter skal pensionskassens bestyrelse:

  • nedsætte et revisionsudvalg bestående af medlemmer af pensionskassens bestyrelse
  • sørge for, at mindst et af medlemmerne i revisionsudvalget er uafhængig og har en regnskabs- eller revisionsmæssig viden.

På bestyrelsesmøde den 19. juni 2018 nedsatte bestyrelsen et revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlem Lisa Frost Sørensen er formand for revisionsudvalget.


Bestyrelsens vurdering af Lisa Frost Sørensen er:


'Bestyrelsen vurderer, at Lisa Frost Sørensen er uafhængig' og 'Lisa Frost Sørensen har som bankdirektør i Jutlander Bank aflagt regnskab efter lov om finansiel virksomhed, og hun opfylder de krav, som lovgivningen stiller til de kvalifikationer, der kræves for at bestride posten som det særlige regnskabs- og revisionskyndige medlem af revisionsudvalget'.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side