AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Revisionsudvalget

I følge lovgivningen skal pensionskassens bestyrelse

  • af sin midte nedsætte et revisionsudvalg
  • sørge for at mindst et af medlemmerne i revisionsudvalget er uafhængig og har en regnskabs- eller revisionsmæssig viden
  • på hjemmesiden offentliggøre, hvem dette medlem er, samt oplyse om baggrunden for bestyrelsens vurdering af den pågældendes kvalifikationer
Ad. 1. På bestyrelsesmøde den 14. juni 2016 nedsatte bestyrelsen et revisionsudvalg. Revisionsudvalget består af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlem Jesper Schiøler er formand for revisionsudvalget.

Ad. 2. Jesper Schiøler er det særlige uafhængige regnskab- eller revisionskyndige medlem af revisionsudvalget.

Ad. 3 Bestyrelsens vurdering af Jesper Schiøler er:
'Bestyrelsen vurderer, at Jesper Schiøler er uafhængig'.
Bestyrelsens vurdering lyder videre:

'Jesper Schiøler har som Bankdirektør i Lån&Spar aflagt regnskab efter Lov om finansiel virksomhed og opfylder dermed de krav, som lovgivningen stiller til de kvalifikationer, der kræves for at bestride posten som det særlige regnskabs- og revisionskyndige medlem af bestyrelsen'.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side