AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Ny måling: Stigende tilfredshed og større involvering

Medlemmerne er mere tilfredse med ISP end for et år siden. Især når det gælder online muligheder, troværdighed og omkostninger er tilfredsheden høj. Det viser den årlige medlemsundersøgelse, som netop er gennemført. Her svarer flere end tidligere desuden, at de involverer sig i deres ordning.

I et online spørgeskema har 631 medlemmer svaret på spørgsmål om deres oplevelse af ISP samt deres holdning til pensionsordningen. Resultaterne viser, at medlemmernes overordnede tilfredshed er steget til 5,1 (svarskala 1-7), hvor den i både 2017 og 2018 lå på 4,9.


– Det er glædeligt, at vi generelt har mere tilfredse medlemmer. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at portalen Min Pension får stor ros. Desuden ligger vi højt på konkurrencedygtige omkostninger, som er en af styrkerne i en medlemsejet pensionskasse. Online-mulighederne og omkostningerne vil forventeligt blive endnu mere attraktive, efter Sampension overtager administrationen, siger Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.


Hun bemærker desuden, at medlemmer på Garantiordningen generelt er lidt mere tilfredse end dem på Markedsrente- og Seniorordningen.


– Vi kan se, at der er forskel på tilfredsheden mellem de forskellige ordninger. Det hænger formentlig sammen med, at medlemmerne uden garanti har oplevet at få skruet deres pensioner og prognoser ned over de seneste par år som følge af lavere forventede afkast og stigende levetider. Det er fuldt forståeligt, at det kan give anledning til frustrationer, fortsætter hun.


Læs også: ISP indgår aftale med Sampension og sparer et trecifret millionbeløb

Medlemsdemokratiet er i fokus

Målingen viser også, at ISP-medlemmerne generelt involverer sig i deres pensionsordning. 60 pct. svarer, at de følger med i deres ordning løbende og mindst én gang årligt. Det tal var i 2018 på 55 pct.


– I ISP tilbyder vi nogle gode, kollektive ordninger, og man behøver ikke spekulere på sin pension hver uge eller måned. Men når det er sagt, er der elementer omkring både opsparing og forsikringer, som det er værd at følge med i og eventuelt tilpasse, når der sker større ændringer i livet. Derfor er det positivt, at de fleste medlemmer har et øje på deres ordning med jævne mellemrum, siger Karin Elbæk Nielsen.


Desuden svarer medlemmerne, at demokratiet i ISP spiller en væsentlig rolle for dem (5,7 ud af 7), men at oplevelsen af indflydelse trænger til et løft (3,8 ud af 7).

– Foruden den årlige generalforsamling holder vi tre medlemsmøder, hvor der er god debat og mulighed for at komme med input til bestyrelse og direktion. Derudover har vi i år afholdt fokusgruppeinterviews flere steder i landet for at undersøge medlemmernes holdning til måden, vi udbetaler pensioner på. Jeg kan kun opfordre til at tage del i arrangementer, som er kernen af medlemsdemokratiet, siger Karin Elbæk Nielsen.


Holdningen til udbetaling af pension, som både kommer frem i medlemsundersøgelsen og i de afholdte fokusgruppeinterviews, kan du læse mere om i denne artikel.

Fakta og udvalgte resultater

Af de 631 deltagere i undersøgelsen er cirka to tredjedele pensionister, mens en tredjedel er erhvervsaktive. I alt 4.006 medlemmer blev via e-mail inviteret til at svare.


Her kan du se udvalgte resultater fra undersøgelsen. Du kan også sammenligne med de foregående målinger i 2018 og 2017. Svarskalaen er 1-7, hvor 7 er højest.

Spørgsmål/udsagn Resultat i 2019 Resultat i 2018 Resultat i 2017

Alt taget i betragtning, hvor tilfreds er du så med at være medlem hos ISP?

5,1 4,9 4,9

ISP er konkurrencedygtig på gebyrer i forhold til andre pensionskasser.

5,6 5,4 5,4

ISP er konkurrencedygtig på afkast i forhold til andre pensionskasser.

5,0 4,8 4,7

Jeg oplever et højt serviceniveau.

5,5 5,5 5,4

Hvor tilfreds er du med Min Pension (web-portalen)

5,8 5,8 5,7

Oplever du som medlem, at du har medlemsindflydelse?

3,8

3,9

3,6

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side