AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Se, hvilke omkostninger du betaler i 2018

Fra 1. januar 2018 har ISP ændret omkostningsstrukturen. Det betyder blandt andet, at du ikke skal betale gebyr af samlet opsparing på over 2 mio. kr. Desuden er prisen for dine gruppelivsdækninger blevet markant lavere.

Siden outsourcingen til AP Pension er det årlige gebyr, du betaler af din samlede opsparing i ISP, faldet fra 0,075 pct. til 0,03 pct. Per 1. januar 2018 forsvinder depotomkostningen helt for den del af din opsparing, som måtte overstige 2 mio. kr.


Ændringen er en del af ISP’s nye omkostningsstruktur, som også betyder, at det faste medlemsgebyr stiger fra 30 til 40 kr. om måneden. Gebyret på indbetalinger til pension fortsætter uændret på 1 pct.

Billigere gruppelivsdækninger

Priserne på dine gruppelivsforsikringer er per 1. januar faldet markant – med omkring 40 pct. Til gengæld er prisen for invalidepension steget for medlemmer på Markedsrente- og Seniorordningen.


– Det er glædeligt, at vi kan tilbyde billigere gruppelivsforsikringer, fordi færre medlemmer dør tidligt. Til gengæld er der flere medlemmer, der modtager invalidepension, hvilket har betydning for prisen, forklarer Karin Elbæk Nielsen, direktør i ISP.


Herunder kan du se, hvilke gebyrer og præmier der gælder i 2018. Du kan også se, hvordan udviklingen har været gennem de seneste år.


Omkostninger:

Policeomkostninger
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Af bidrag 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Af indskud og overførsler 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Af depot op til 2 mio. kr. (årligt) 0,075 % 0,065 % 0,04% 0,04% 0,03 % 0,03 %
Af depot over 2 mio. kr. (årligt) 0,075 % 0,065 % 0,04% 0,04% 0,03 % 0 %
Månedligt gebyr 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 40 kr.


Se en oversigt over alle omkostninger i 2018

Gruppelivspræmier:

Månedlig præmie Gruppe 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Høj dækning A 182 kr. 190 kr. 170 kr. 170 kr. 170 kr. 100 kr.
Lav dækning A 141 kr. 149 kr. 139 kr. 139 kr. 139 kr.

80 kr.

Lav dækning B 182 kr. 190 kr. 170 kr. 170 kr. 170 kr. 100 kr.  • Gruppe A omfatter medlemmer, der har en ordning på Regulativ 101, 201, 301 eller 401.
  • Gruppe B omfatter medlemmer, der har en ordning på Regulativ 102, 202, 302 eller 402.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side