AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Nye pensionsregler – se, hvad de giver af muligheder

Folketinget vedtog før jul en række nye regler på pensionsområdet. Læs mere om dem her.

Folketinget har den 20. december 2017 vedtaget nye regler på pensionsområdet. Det giver nogle muligheder, men ændrer ikke grundlæggende på din ISP-ordning. Herunder kan du få overblik over, hvilke muligheder de nye pensionsregler giver.

Ny alder for pensionsudbetaling

Din pensionsudbetalingsalder er det tidligste tidspunkt, du kan få udbetalt pensionsopsparing fra. Den tidligste pensionsalder for pensionsordninger oprettet fra og med den 1. januar 2018 er ændret til 3 år før folkepensionsalderen. Ordninger oprettet før den 31. december 2017 bevarer retten til at gå på pension 5 år før folkepensionsalderen, og for ordninger oprettet før den 1. maj 2007 er tidligste pensionsalder fortsat 60 år.


Folkepensionsalderen forhøjes gradvist over de kommende år, som du kan se her:

Fra 1. januar Folkepensionsalder For personer født efter
2019 65,5 1. januar 1954 -
2020 66 1. juli 1954 -
2021 66,55 1. januar 1955 -
2022 67 1. juli 1955 -
2030 68 1. januar 1963

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.


Folkepensionsalderen er altså 68 år for en person født i 1963 eller senere, og det betyder, at den tidligste pensionsudbetaling fra din ISP-ordning er 65 år, hvis den er oprettet efter den 1. januar 2018, og 63 år, hvis ordningen er oprettet før nytår.

Indbetaling til aldersopsparing

Grænsen for aldersopsparing sænkes fra 2018 til 5.100 kr. (2018) årligt, dog kan du indbetale 46.000 kr. (2018) årligt, hvis du har mindre end 5 år til folkepensionsalderen.


Aldersopsparingen er den ordning, som ISP tilbyder sine medlemmer ved siden af den almindelige pensionsordning. Udbetalinger fra aldersopsparingen er skattefri, og der er ikke fradrag for indbetalinger. Afkastet beskattes med 15,3 pct. PAL-skat som andre pensionsordninger.


Læs mere om aldersopsparing

Nye regler for udbetaling af ratepension

Ratepension skal fremover være udbetalt senest 30 år efter den formelle pensionsudbetalingsalder, mod i dag 25 år.


Du kan kontakte MedlemsService, hvis du ønsker at høre nærmere.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side