AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

ISP i tal

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste tal i 2019:

  • ISP har 12.610 medlemmer.
  • ISP har 5.129 pensionister.
  • Årlige indbetalinger fra medlemmerne på 397 mio. kr.
  • Årlige udbetalinger til pensionisterne på 832 mio. kr.
  • Depotrenten i de garanterede ordninger er i 2019 fastsat til 2,0 pct.
  • ISP og AP Pension ejer i fællesskab en række boligejendomme rundt om i Danmark. Medlemmer i ISP og AP Pension har fortrinsret til lejlighederne.
  • I 2019 bliver der ikke udbetalt pensionstillæg/ekstrabonus til pensionisterne.
  • ISP havde den 1. januar 2019 en formue på 16,4 mia. kr.
  • Den gennemsnitlige årlige alderspension er p.t. på ca. 152.000 kr.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side