AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

ISP i tal

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste tal :

  • ISP har 12.181 medlemmer.
  • ISP har 4.880 pensionister.
  • Årlige indbetalinger fra medlemmerne på 391 mio. kr.
  • Årlige udbetalinger til pensionisterne på 788 mio. kr.
  • Depotrenten i de garanterede ordninger er i 2016 fastsat til 2,0 pct.
  • ISP og AP Pension ejer i fællesskab en række boligejendomme rundt om i Danmark. Medlemmer i ISP og AP Pension har fortrinsret til lejlighederne.
  • I 2016 bliver der ikke udbetalt pensionstillæg/ekstrabonus til pensionisterne.
  • ISP havde den 1. januar 2016 en formue på 16,1 mia. kr.
  • Den gennemsnitlige årlige alderspension er p.t. på ca. 165.000 kr.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side