AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Årsrapporter

ISP Pension offentliggør års- og halvårsrapporter på hjemmesiden efter bestyrelsens godkendelse.

Her kan du læse den seneste årsrapport:

Årsrapport 2018


Her kan du læse seneste halvårsrapport:

Halvårsrapport for 2018


Læs tidligere årsrapporter og halvårsrapporter her

Metodebeskrivelser for beregning af ÅOK og ÅOP

Rapport om solvens og finansiel situation (SFCR) 2018
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side