AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Afkast- og risiko for markedsrenteprodukter

Pensionsbranchen har indgået en aftale, der skal gøre det lettere for medlemmer at sammenligne afkast og risikovillighed på tværs af pensionsselskaber i Danmark.


Der er derfor blevet udarbejdet et sammenligningsgrundlag, som benytter sig af to nøgletal kaldet kundeafkast og investeringsafkast.

  • Investeringsafkast: Det afkast, der var været i den enkelte investeringsfond, fratrukket direkte og indirekte omkostninger.
  • Kundeafkast: Investeringsafkastet fratrukket eller tillagt eventuelle sikkerheder eller bonusser.

I ISP er kundeafkast og investeringsafkast identiske, da ISP ikke fratrækker eller tillægger noget til investeringsafkastet.

Afkast og risikoskala for Markedsrente i ISP

I nedenstående links kan du se de tre risikoprofilers afkast og risikoskala. Risikoen opgøres på en skala fra 1-7 og udregnes på baggrund af de månedlige investeringsafkast over en periode på tre år.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side