AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Investeringsprofiler

ISP har fem investeringsprofiler, der hver især matcher de beregningsgrundlag, som findes i pensionskassen. Der er således en investeringsprofil for Garantiordningen, en for Seniorordningen og tre for Markedsrenteordningen, hvor det er muligt at vælge mellem tre forskellige profiler - en profil med en lav aktieandel, en med en mellem aktieandel og en med en høj aktieandel.


Investeringspolitikken er forskellig i de fem investeringsprofiler, idet der er forskellige forhold, som vægter tungere i den ene profil fremfor i den anden. I Garantiordningen og Seniorordningen er der garantier, og det præger investeringspolitikken og aktivsammensætningen i disse ordninger. Forskellene i investeringspolitikken for de forskellige investeringsprofiler afspejler sig i de afkast, som bliver opnået i de fem investeringsprofiler. Afkastet for hver enkelt investeringsprofil bliver offentliggjort månedligt på www.isp.dk


I Markedsrenteordningen kan medlemmerne vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler:

  1. Lav aktieandel
  2. Mellem aktieandel
  3. Høj aktieandel

Du bliver automatisk placeret på investeringsprofilen Markedsrente Mellem, men du kan vælge dig over på en ny investeringsprofil. Giver du os besked i forbindelse med etableringen af pensionsordningen, kan du vælge en anden investeringsprofil fra starten.


Du bør med nogle års mellemrum overveje, om din investeringsprofil stadig passer til dig, specielt når du nærmer dig pensionsalderen eller er gået på pension. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvad du bør overveje i den forbindelse. Bemærk, at vi ikke rådgiver om, hvilken investeringsprofil du bør vælge.

Ændring af investeringsprofil

Ønsker du at ændre din investeringsprofil, skal du kontakte os og bede om at få et tilbud til din e-Boks. Hvis du ønsker at vælge en ny investeringsprofil, skal vi have besked fra dig senest den 15. i måneden, hvis det skal have virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Du skal signere tilbuddet med NemID, hvis du ønsker det.


Det er p.t. gratis at ændre din investeringsprofil. Du kan læse mere om omkostningerne under Omkostninger og Gebyrer.

Afkast og risiko

Afkastet har stor betydning for din pension, og derfor er det ikke uvæsentligt, hvordan dine midler investeres. Risikoen ved en given portefølje relateres typisk til de aktivtyper, du har. Traditionelt anses aktier for at have et højere forventet afkast, men også en højere risiko end obligationer. Men der kan også være scenarier, hvor obligationer har en høj risiko.


De tre investeringsprofiler i Markedsrenteordningen (Lav, Mellem og Høj aktieandel) har fælles beregningsrente, som er 3,75 pct. Beregningsrenten er en form for forlods rente, som anvendes til at fastsætte de udbetalte pensioner og pensionsprognoserne. Medlemmer i Markedsrenteordningen får altid det faktiske afkast tilskrevet på pensionsordningen. Er det faktiske afkast større end beregningsrenten, så kan pensionen reguleres op, og omvendt reguleres ned, hvis det faktiske afkast i året er mindre end beregningsrenten.


Det forventede afkast er lavest i Lav aktieandel. Derfor er der i Lav aktieandel umiddelbart størst sandsynlighed for, at det opnåede afkast ikke når op på de 3,75 pct., og pensionerne derfor må reguleres ned. I Høj aktieandel er der større sandsynlighed for at opnå det forventede afkast og dermed undgå/formindske en nedregulering. Dette gælder især på kort sigt, altså de kommende år.


Men risikoen for, at afkastet i et år bliver virkelig dårligt, og pensionen derfor må sættes markant ned (mere end 10 pct.), er lavest i Lav aktieandel og højest i Høj aktieandel, hvor afkastet typisk også i et dårligt år vil være markant lavere end i Lav aktieandel. Husk, at afkastet også kan blive negativt.


ISP anbefaler derfor sine medlemmer i Markedsrenteordningen at overveje, om valget af investeringsprofil er i overensstemmelse med medlemmets risikovillighed.

De tre investeringsprofiler - aktivsammensætningen

Aktivsammensætningen i de tre investeringsprofiler er vist nedenfor, hvor der både er oplyst et benchmark og et minimum og maksimum for de enkelte aktivtyper. Benchmark angiver den målsætning, der er for aktivtypen, mens minimum og maksimum angiver intervallet, som aktivtypen skal udgøre.


Bestyrelsen har fastsat benchmark og rammerne for aktivsammensætningen, og de kan blive ændret af bestyrelsen, hvis den vurderer, at strategiske hensyn begrunder en ændring.Lav aktieandel

Benchmark Minimum Maksimum
Obligationer 70 % 0 % 100 %
Aktier 15 % 5 % 20 %

Kredit

Lav volatil kredit

6 %

7 %

0 %

50 %

Reale aktiver (ejendomme mv.) 2 % 0 % 25 %
Mellem aktieandel

Benchmark Minimum Maksimum
Obligationer 30 % 0 % 100 %
Aktier 40 % 20 %
50 %

Kredit

Lav volatil kredit

13 %

13 %

0 %
50 %
Reale aktiver (ejendomme mv.) 5 % 0 % 25 %
Høj aktieandel

Benchmark Minimum Maksimum
Obligationer 10 % 0 %
100 %
Aktier 65 % 45 % 75 %

Kredit

Lav volatil kredit

12 %

11 %

0 % 50 %
Reale aktiver (ejendomme mv.) 2 % 0 % 25 %

Note: Der findes øvrige betingelser, som har indflydelse på investeringernes fordeling.

Se afkast- og risiko for markedsrenteprodukter

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side