AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Investeringsprofiler

På markedsrente kan medlemmerne vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler:

  1. Lav aktieandel
  2. Mellem aktieandel
  3. Høj aktieandel

Du bliver automatisk indplaceret på investeringsprofilen Markedsrente - Mellem, men du kan hver måned vælge dig over på en ny investeringsprofil. Giver du os besked i forbindelse med etableringen af pensionsordningen, kan du bestemme, at du skal have en anden investeringsprofil fra starten.

Ændring af investeringsprofil

Ønsker du at ændre din investeringsprofil, skal du kontakte Medlemsservice og bede dem sende et tilbud til din e-Boks. Tilbuddet kan du signere med NemID. Hvis du ønsker at vælge en ny investeringsprofil, skal vi have besked fra dig senest den 15. i måneden, hvis det skal have virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Det er gratis at ændre din investeringsprofil. Du kan læse mere om omkostningerne under Omkostninger og Gebyrer.

Afkast og risiko

Afkastet har stor betydning for din pension, og derfor er det ikke uvæsentligt, hvordan dine midler investeres. Risikoen ved en given portefølje relateres typisk til de aktivtyper, du har. Traditionelt anses aktier for at have et forventet højere afkast, men også en højere risiko end obligationer. Men der kan også være scenarier, hvor obligationer har en høj risiko.

De tre investeringsprofiler - aktivsammensætningen

Aktivsammensætningen i de tre investeringsprofiler er vist nedenfor, hvor der både er oplyst en median, minimum og maksimum for de enkelte aktivtyper. Bestyrelsen har fastsat rammerne for aktivsammensætningen.

Rammerne for aktivsammensætningen i Mellem Aktieandel kan blive ændret af bestyrelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at strategiske hensyn begrunder en ændring. Rammerne for aktivsammensætningen i lav aktieandel og høj aktieandel vil bestyrelsen som udgangspunkt ikke ændre ud fra den vurdering, at du selv har valgt en bestemt aktivsammensætning. Når du ikke længere ønsker den pågældende aktivsammensætning kan du vælge en ny investeringsprofil. Nedenfor er vist aktivsammensætningen i de tre investeringsprofiler.Lav aktieandel

Median Minimum Maksimum
Obligationer 70 0 100
Aktier 15 5 20
Kredit
13 0 50
Reale aktiver (ejendomme mv.) 2 0 25
Mellem aktieandel

Median Minimum Maksimum
Obligationer 30 0 100
Aktier 40 20
50
Kredit 25 0
50
Reale aktiver (ejendomme mv.) 5 0 25
Høj aktieandel

Median Minimum Maksimum
Obligationer 10 0
100
Aktier 65 45 75
Kredit 23 0 50
Reale aktiver (ejendomme mv.) 2 0 25

Note.: der findes øvrige betingelser, som har indflydelse på investeringernes fordeling.

Se afkast- og risiko for markedsrenteprodukter

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side