AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Investeringsprofiler

Pensionskassen har fem investeringsprofiler, der hver især matcher de beregningsgrundlag, som findes i pensionskassen. Der er således en investeringsprofil for de garanterede ordninger, en for Seniorordningen og tre for Markedsrenteordningen, hvor det er muligt at vælge mellem tre forskellige profiler - en profil med en lav aktieandel, en med en mellem aktieandel og en med en høj aktieandel.


Investeringspolitikken er ganske forskellig i de fem investeringsprofiler, idet der er forskellige forhold som vægter tungere i den ene profil fremfor i den anden. Garantiordningen og Seniorordningen er solvenskrævende, og dette forhold præger investeringspolitikken og aktivsammensætningen i i disse ordninger. Den forskellige investeringspolitik afspejler sig i de afkast, som bliver opnået i de fem investeringsprofiler. Afkastet for hver enkelt investeringsprofil bliver offentliggjort månedligt på hjemmesiden.


På markedsrente kan medlemmerne vælge mellem tre forskellige investeringsprofiler:

  1. Lav aktieandel
  2. Mellem aktieandel
  3. Høj aktieandel

Du bliver automatisk indplaceret på investeringsprofilen Markedsrente - Mellem, men du kan hver måned vælge dig over på en ny investeringsprofil. Giver du os besked i forbindelse med etableringen af pensionsordningen, kan du bestemme, at du skal have en anden investeringsprofil fra starten.


Marked Mellem har den aktivsammensætning, som bestyrelsen finder er den optimale for en pensionsordning, der skal sikre gode langsigtede afkast under hensyntagen til, at der er tale om pension.

Ændring af investeringsprofil

Ønsker du at ændre din investeringsprofil, skal du kontakte Medlemsservice og bede dem sende et tilbud til din e-Boks. Tilbuddet kan du signere med NemID. Hvis du ønsker at vælge en ny investeringsprofil, skal vi have besked fra dig senest den 15. i måneden, hvis det skal have virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Det er gratis at ændre din investeringsprofil. Du kan læse mere om omkostningerne under Omkostninger og Gebyrer.

Afkast og risiko

Afkastet har stor betydning for din pension, og derfor er det ikke uvæsentligt, hvordan dine midler investeres. Risikoen ved en given portefølje relateres typisk til de aktivtyper, du har. Traditionelt anses aktier for at have et forventet højere afkast, men også en højere risiko end obligationer. Men der kan også være scenarier, hvor obligationer har en høj risiko.

De tre investeringsprofiler - aktivsammensætningen

Aktivsammensætningen i de tre investeringsprofiler er vist nedenfor, hvor der både er oplyst en median, minimum og maksimum for de enkelte aktivtyper. Bestyrelsen har fastsat rammerne for aktivsammensætningen.

Rammerne for aktivsammensætningen i Mellem Aktieandel kan blive ændret af bestyrelsen, hvis bestyrelsen vurderer, at strategiske hensyn begrunder en ændring. Rammerne for aktivsammensætningen i lav aktieandel og høj aktieandel vil bestyrelsen som udgangspunkt ikke ændre ud fra den vurdering, at du selv har valgt en bestemt aktivsammensætning. Når du ikke længere ønsker den pågældende aktivsammensætning kan du vælge en ny investeringsprofil. Nedenfor er vist aktivsammensætningen i de tre investeringsprofiler.Lav aktieandel

Benchmark Minimum Maksimum
Obligationer 70 % 0 % 100 %
Aktier 15 % 5 % 20 %

Kredit

Lav volatil kredit

6 %

7 %

0 %

50 %

Reale aktiver (ejendomme mv.) 2 % 0 % 25 %
Mellem aktieandel

Benchmark Minimum Maksimum
Obligationer 30 % 0 % 100 %
Aktier 40 % 20 %
50 %

Kredit

Lav volatil kredit

13 %

13 %

0 %
50 %
Reale aktiver (ejendomme mv.) 5 % 0 % 25 %
Høj aktieandel

Benchmark Minimum Maksimum
Obligationer 10 % 0 %
100 %
Aktier 65 % 45 % 75 %

Kredit

Lav volatil kredit

12 %

11 %

0 % 50 %
Reale aktiver (ejendomme mv.) 2 % 0 % 25 %

Note: Der findes øvrige betingelser, som har indflydelse på investeringernes fordeling.

Se afkast- og risiko for markedsrenteprodukter

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side