AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Investeringspolitik

Af ISP Pensions målsætning fremgår, at ISP Pension vil administrere pensionsmidlerne med høj forrentning, lave omkostninger og lav risiko. En målsætning, som de fleste formentlig kan tilslutte sig, men som også trækker i hver sin retning – høj forrentning og lav risiko.

Investeringspolitikken tilrettelægges af bestyrelsen ud fra flere forskellige parametere, f.eks. ønsket/kravet om at sprede risikoen ved at investere i forskellige lande og investeringsgrupper samt udvælge konkrete investeringer med attraktive afkastforventninger under hensyntagen til risikoen.

Pensionskassen har fem investeringsprofiler, der hver især matcher de beregningsgrundlag, som findes i pensionskassen. Der er således en investeringsprofil for de garanterede ordninger, en for Seniorordningen og tre for Markedsrenteordningen, hvor det er muligt at vælge mellem tre forskellige profiler - en profil med en lav aktieandel, en med en mellem aktieandel og en med en høj aktieandel.

Investeringspolitikken er ganske forskellig i de fem investeringsprofiler, idet der er forskellige forhold som vægter tungere i den ene profil fremfor i den anden. Garantiordningen og Seniorordningen er solvenskrævende, og dette forhold præger investeringspolitikken og aktivsammensætningen i i disse ordninger.

Marked Mellem har den aktivsammensætning, som bestyrelsen finder, er den optimale for en pensionsordning, der skal sikre gode langsigtede afkast under hensyntagen til, at der er tale om pension.

Den forskellige investeringspolitik afspejler sig i de afkast, som bliver opnået i de fem investeringsprofiler. Afkastet for hver enkelt investeringsprofil bliver offentliggjort månedligt på hjemmesiden.
Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side