AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Investeringer

En pensionsopsparing er en langsigtet investering, og derfor har ISP en investeringshorisont på minimum fem år.


Denne strategi kræver reserver til at klare de kortsigtede udsving eller tab, som kan opstå på finansmarkedet.


Især Garantiordningen og Seniorordningen har brug for disse reserver, da der er knyttet garantier til ordningerne, som ISP skal kunne leve op til.


ISP lægger også stor vægt på likviditeten i investeringerne. Det betyder bl.a., at vi vægter udenlandske aktiver, både aktier og obligationer, på bekostning af de tilsvarende danske aktiver. Denne udvikling, forventer vi, fortsætter de kommende år.


Den overordnede risiko styrer vi ved hjælp af langsigtede analyser af forventet afkast og risikoen på aktivgrupperne, herunder aktiv-passiv analyser.


En samlet liste over ISP's investeringer i børsnoterede aktier kan tilgås her.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side