AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Ansvarlige investeringer

ISPs bestyrelse arbejder løbende med at forholde sig til ansvarlige investeringer. I juni 2018 er godkendt politik for ansvarlige investeringer, der bygger på FNs Global Compacts principper. ISP er desuden medlem af PRI, som er en uafhængige organisation for investorer, og som arbejder ud fra seks principper om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, og af Dansif, der er en dansk organisation for investorer.

Se politikken her

Som et led i større åbenhed har bestyrelsen besluttet at offentliggøre aktieinvesteringer over 15 mio. kr. Listen opdateres årligt. ISP investerer fortrinsvis via investeringsforeninger, og i denne liste er der hentet oplysninger fra investeringsforeningerne om aktieplaceringer.

Se liste over aktieinvesteringer pr. 01.01.2019 her

ISS-Ethix screener ISPs aktieinvesteringer og indgår på ISPs vegne dialog med de selskaber, hvor der findes noget, som strider mod FN Global Compact-principper.


Se listen over de selskaber, som ISS-Ethix har været i dialog med på ISPs vegne

Fører dialogen ikke til en forbedring, vil ISP føre selskabet på sin negativliste, som er en liste over selskaber, som ISP ikke ønsker at investere i.


Se ISP's negativliste

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side