AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Ansvarlige investeringer

ISPs bestyrelse arbejder løbende med at forholde sig til ansvarlige investeringer. I juni 2018 er godkendt politik for ansvarlige investeringer, der bygger på FNs Global Compacts principper.

Se politikken her

Som et led i større åbenhed har bestyrelsen besluttet at offentliggøre aktieinvesteringer over 15 mio. kr. Listen opdateres årligt. ISP investerer fortrinsvis via investeringsforeninger, og i denne liste er der hentet oplysninger fra investeringsforeningerne om aktieplaceringer.

Se liste over aktieinvesteringer pr. 01.01.2018 her

Se ISP's negativliste

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side