AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Afkast i 2015

Hver måned får din pensionsordning tilskrevet renter ud fra det afkast, som din investeringsprofil har opnået. Senest den 15. bankdag offentliggør vi den forrige måneds afkast nedenfor.

Afkast for 2015

Pensionsordning

Afkast år til dato
Markedsrente - Lav

2,24 %

Markedsrente - Mellem

1,26 %

Markedsrente - Høj

2,48 %

Garantiordning

-0,35 %

Seniorordning

0,55 %


Afkastet er før skat.

Kommentar til afkast i markedsrenteordningen

Markedsrente Middel har givet et afkast på 1,3 pct. Middel har en stor allokering til kreditobligationer, hvor afkastet har været negativt, og investorerne er i 2015 ikke blevet kompenseret for den øget risiko ved investering i kreditobligationer. Det er årsagen til, at Markedsrente Middel i 2015 har givet et lavere afkast end Markedsrente Lav.


Markedsrente Lav har givet et afkast på 2,2 pct. på grund af positive afkast på obligationer på 1,3 pct., som udgør langt hovedparten af porteføljen. Afkastet er yderligere øget ved positive afkast fra ejendomme og aktier, mens kreditobligationer har givet negative afkast.


Markedsrente Høj har givet et afkast på 2,5 pct. Det skyldes, at hovedparten af porteføljen er investeret i aktier som har givet positive afkast.En stor del af aktierne og kreditobligationerne er placeret i amerikanske, britiske og japanske værdipapirer, hvor valutarisikoen afdækkes for at mindske den porteføljemæssige risiko. Der har i 2015 været et tab på denne afdækning, hvilket har reduceret det samlede afkast med 4 pct.point for Høj, 2,5 pct.point for Middel og 1,8 pct. for Lav.Afkastet måned for måned før skat

Måned Markedsrente - Lav
Markedsrente - Mellem
Markedsrente - Høj
Garantiordning

Seniorordning

Januar 0,93 % 0,67 % 0,29 % 4,91 % 2,33 %
Februar 1,55 % 1,75 % 2,65 % 0,33 % 0,35 %
Marts 0,84 % 1,21 % 1,18 % 2,14 % 1,36 %
April 0,22 % 0,85 % 0,77 %

- 3,22 %

- 1,00 %
Maj -0,58 %
0,38 %
0,47 %
-3,25 %
-1,32 %
Juni -1,73%
-1,93%
-1,96%
-5,75%
-2,39%
Juli 0,95 % 0,50 % 0,84 % 3,47 % 1,53 %
August -1,07 % -2,52 % -3,26 % -1,15 % -0,68 %
September -0,33 % -1,88 % -2,46 % 1,14 % 0,50 %
Oktober 1,39 %
2,92 %
4,42 %
0,99 %
0,71 %
November 0,76 %
1,12 %
1,68 %
0,66 %
0,54 %
December

-0,59%

-1,59%

-1,80%

-1,97%

-1,08%

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side