AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Valg af bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020 samt urafstemning

Valg til ISP's bestyrelse

Medlemmerne i ISP har nu valgt, at Lars Kehlet Nørskov fortsætter de kommende tre år i pensionskassens bestyrelse. To kandidater var opstillet, og i alt har 773 medlemmer afgivet deres stemme. Det svarer til en stemmeprocent på 6,7 procent.

Stemmerne fordeler sig således:

  • 285 stemmer på Knud Bjørn
  • 391 stemmer på Lars Kehlet Nørskov
  • 97 blanke stemmer

Valgbestyrelsen har godkendt valget.


Urafstemning om fossile investeringer

Medlemmerne har stemt imod medlemsforslaget om fossile investeringer. I alt har 773 medlemmer stemt, og det svarer til en stemmeprocent på 6,7 procent.


Stemmerne fordeler sig således:

  • 182 stemmer for
  • 521 stemmer imod
  • 70 blanke stemmer


Bestyrelsen tager afstemningen til efterretning.


Læs mere om medlemsforslaget

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side