AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Behandling af personoplysninger i ISP

Vi modtager en række oplysninger om dig, fordi du er medlem i ISP. Vi er opmærksomme på, at nogle af disse oplysninger er personlige, og derfor gemmer vi udelukkende oplysninger, som er nødvendige, for at vi kan betjene dig som medlem.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i ISP.

Lovgivningen

Indsamling, anvendelse og eventuel videregivelse af personoplysninger er reguleret i lovgivningen, nærmere bestemt i lov om finansiel lovgivning, lov om behandling af personoplysninger samt markedsføringsloven.

Hvilke oplysninger har ISP om dig?

Når du bliver medlem i ISP, modtager vi en række oplysninger om dig, bl.a. dit navn, adresse og dit CPR-nr. Det er oplysninger, som loven kræver, at vi har. Er din pension eller forsikring oprettet gennem din arbejdsgiver, får vi oplysninger om dit ansættelsesforhold og din løn fra din arbejdsgiver. Oplysninger om blandt andet adresse- og navneændring får vi fra Det Centrale Personregister. Disse oplysninger bliver registreret i vores systemer.

Hvis du afleverer personlige oplysninger til ISP, f.eks. om dine helbredsforhold i forbindelse med oprettelse af forsikringer i ISP, vil de blive gemt, så længe aftalen består.

For at kunne opfylde de forpligtelser, som vi har over for dig som medlem, har vi desuden brug for andre oplysninger, som afhænger af den pensionsordning eller forsikringsdækning, du har. Vi modtager og registrerer derfor en række andre oplysninger, f.eks. valg af opsparingsform og begunstigelse, skatteindberetningskoder, størrelse på opsparing og depoter, kontonummer ved udbetaling samt andre forhold, der har tilknytning til dig som medlem.

I forbindelse med sagsbehandling kan ISP kun med dit skriftlige samtykke indhente nødvendige helbredsoplysninger fra f.eks. offentlige myndigheder, egen læge, speciallæger og andre selskaber. Det gør vi bl.a., når vi modtager en ansøgning om invalidepension eller forsikring ved visse kritiske sygdomme. Derudover indhenter ISP øvrige offentligt tilgængelige oplysninger, f.eks. via internettet, hvor det er relevant.

Som det er bestemt i lov om behandling af personoplysninger, beholder ISP personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvor oplysningerne bruges. ISP sletter derfor personlige oplysninger, når der ikke længere er et sagligt behov for at beholde dem.

Videregivelse af personoplysninger

ISPs medarbejdere er omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde i ISP.

I visse situationer har vi ifølge lovgivningen pligt til at videregive oplysninger om dig til offentlige myndigheder, f.eks. til SKAT.

I nogle tilfælde forsikrer ISP forsikringsrisikoen hos andre forsikringsselskaber (kaldet genforsikring). Hvis ISP genforsikrer din forsikringsrisiko i et andet selskab, videregiver vi helbredsoplysninger til vurdering i det pågældende selskab, der genforsikrer. Dette sker kun med dit skriftlige samtykke.

Hvis du har givet Pensionsinfo lov til at hente dine oplysninger, overfører vi oplysninger til dem hver gang, du besøger deres hjemmeside på www.pensionsinfo.dk.

Hvis andre forsikringsselskaber beder om at få oplysninger om dine helbreds- og forsikringsforhold, giver vi dem kun oplysningerne, hvis du har givet dit skriftlige samtykke hertil. I alle tilfælde vil vi altid bede om det nødvendige samtykke, hvis loven kræver det. Samtykket gælder normalt kun i 1 år, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Indsigtsret og berigtigelse af oplysninger

Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger ISP har registreret om dig og til hvilke formål, skal du henvende dig til os.

Er der fejl i oplysningerne, vil vi bede dig henvende dig til os, så vi kan rette dem.


Klager

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige i ISP, Østbanegade 135, 2100 København Ø. Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.


Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side