AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Navn*
E-mail*
Fødselsdato *
/ -
Navn *
E-mail *
Fødselsdato *
/ -

Hvilket medlemsmøde ønsker du at deltage i?


Jeg tager en rådgiver/ledsager med

AP Pension arbejder på sagen - et øjeblik


Fornavn *
Efternavn *

Telefonnr.*
E-mail*
Uddannelse*

Typiske spørgsmål om omvalg

Hvilken risikoprofil får jeg i Markedsrenteordningen?
Du får Mellem Risiko

Hvis du ønsker at skifte til lav eller høj risikoprofil, kan det tidligst ske måneden efter, du har foretaget ændring til Markedsrenteordningen.


Du kan kontakte MedlemsService og få et tilbud på at ændre risikoprofilen.


Det er gratis at skifte risikoprofil i 2017 og forventningen er, at det også vil være gratis i 2018. Du kan læse om risikoprofilerne her. Kontakt os gerne for vejledning om ændring af risikoprofil.


Hvorfor kan det være en fordel at vælge Markedsrenteordningen?
Her har du mulighed for at få en højere pension

Hvis du skifter til Markedsrenteordningen, får du værdien af din garanti sat ind på dit depot, hvilket typisk vil forhøje dit depot og dermed kunne give grundlag for en højere pension (omvalget kan ikke betyde et mindre depot end det nuværende). Du skal være opmærksom på, at der ikke er tilknyttet nogen garantier i Markedsrenteordningen, så din udbetaling kan blive sat ned, også længere ned end udbetalingen i din nuværende Garantiordning.


Du har mulighed for at få højere afkast i Markedsrenteordningen, da ISP kan investere mere frit. Samtidig er der også en vis risiko for et mindre afkast, og du bærer selv investeringsrisikoen. I Markedsrenteordningen får du afkastet fra investeringerne tilskrevet hver måned. I Garantiordningen får du en depotrente, der siden 2012 har været på 2,0 procent årligt.


Du bærer selv risikoen for, at medlemmerne lever længere, og at dine løbende udbetalinger derfor reduceres, fordi pensionen skal strække over flere år. Se også næste spørgsmål

  Hvad er vigtigt at overveje, inden jeg vælger om til Markedsrenteordningen?
  Om du ønsker at forlade din ydelsesgaranti og selv bære risikoen i din pensionsordning.

  Du skal overveje, om du ønsker at forlade din ydelsesgaranti. Den indebærer, at du er garanteret en pensionsudbetaling af en vis størrelse, uanset hvordan det går med renteniveauet, afkastet, omkostningerne eller levetiderne og andre forsikringsrisici. Din garanti kan være penge værd, og det er de penge, du får med ved et omvalg. Du giver altså slip på din garanterede udbetaling, hvis du vælger Markedsrenteordningen, som er helt ugaranteret, og hvor du selv bærer risikoen for, at medlemmerne lever længere, for et lavt afkast, for et lavt renteniveau, for højere omkostninger og for ændret invalidehyppighed.


  Overvejer du at gå på pension inden for de næste år, eller modtager du allerede pension, skal du være opmærksom på, at jo ældre du er, jo kortere tid har du til at indhente et eventuelt tab på din pensionsopsparing. Endvidere kan din ugaranterede udbetaling, som beskrevet ovenfor, reduceres af andre årsager end afkastet på din pensionsordning. Vi anbefaler dig derfor at være særligt opmærksom på, hvor lang din forventede tidshorisont til pensionering er og den risiko, der er ved at afgive din ydelsesgaranti.

  Hvordan opgør I værdien af min garanti?
  Vi regner på, hvad vi skal sætte af til din ordning ift. regler fastsat af Finanstilsynet.

  Kort fortalt regner vi på, hvad vi skal sætte af til netop din ordning i forhold til vores forventninger til markedsrente, levetider og omkostninger. Vi har opgjort værdien efter Finanstilsynets regler. Principperne for beregning af værdierne er godkendt af ISP’s bestyrelse og herefter anmeldt til Finanstilsynet.


  Oftest vil garantierne have en vis værdi, der kan dog være enkelte, specielt i Seniorordningen, som ikke har en værdi af garantien. Værdien af garantien kan aldrig være negativ.

  Hvordan reguleres pensionerne i Markedsrenteordningen?
  En gang årligt pr. 1. januar, når du er gået på pension.

  Pensioner under udbetaling reguleres èn gang årligt den 1. januar. Vi regulerer på baggrund af afkast i perioden 1. december-30. november. Hvis du modtager pension, når du vælger Markedsrenteordningen, ændres pensionsudbetalingen fra den dato, omvalget gælder fra, og herefter reguleres pensionen ved den årlige regulering. Er du ikke gået på pension, vil du månedligt kunne følge med på Min Pension.

  Hvordan tilskrives afkast til mit depot i Markedsrenteordningen?
  Afkastet tilskrives månedligt

  Afkastet tilskrives månedligt. Afkastet kan være positivt eller negativt. Hvis du ikke får pension fra ISP, kan du månedligt på Min Pension se din pensionsprognose, som ændrer sig med afkastet. Hvis du modtager pension, vil afkastet påvirke din pensionsudbetaling ved den årlige regulering.

  Ændres sammensætningen af mine pensionsprodukter, hvis jeg vælger Markedsrenteordningen?
  Nej, du har samme sammensætning af pensionsprodukter.

  Du har samme sammensætning af pensionsprodukter (f.eks. alderssum, alderspension, invalidepension, ægtefælle- og børnepension), og du forbliver på samme regulativ ved omvalg til Markedsrenteordningen. Dog kan størrelsen på udbetalingerne på pensionen og de tilhørende pensionsprodukter ændre sig over tid i forhold til f.eks. opnåede afkast, ændrede levetider og omkostninger.

  Stiger mine omkostninger, hvis jeg vælger Markedsrenteordningen?
  Din omkostningssammensætning ændrer sig

  Du skal betale en procentdel af værdien af din garanti, som tilføres dit depot ved omvalget. Det er en èngangsomkostning, som ISP opkræver hos medlemmer, der vælger om, og som dækker investeringsrisici i forbindelse med omvalget.


  Satserne til de løbende administrationsomkostninger, som du betaler, er pt. de samme i Garantiordningen og Markedsrenteordningen – du kan se dem her. Satserne til de løbende administrationsomkostninger er ugaranterede. Du skal være opmærksom på, at hvis dit depot stiger, fordi du har fået værdien af garantien tilskrevet depotet ved omvalg til Markedsrenteordningen, så stiger de omkostninger, du betaler i kroner også, da vi pt. opkræver 0,03 procent af depotet i årlige omkostninger.


  Du skal også være opmærksom på, at dine samlede omkostninger (ÅOP) vil ændre sig, da investeringsomkostningerne samlet typisk er højere i Markedsrenteordningen, hvor der investeres mere i aktier m.m., hvilket koster mere.


  Husk, at ISP er medlemsejet, så pensionskassen skal ikke tjene på medlemmerne, men det skal løbe rundt.

  Hvornår kan jeg se mine tal, hvis jeg vælger om?
  Det kan du ca. midt i måneden, efter du har valgt om.

  Vælger du f.eks. om senest den 31. oktober 2017, så vil omvalget være effektueret i medlemssystemet omkring den 20. november 2017.


  Hvis du har tilmeldt ISP i din e-Boks, får du bekræftelsen på omvalget i e-Boks. Ellers modtager du bekræftelsen på Min Pension. Har du ingen af disse muligheder, modtager du et brev.

  Hvad sker der, hvis renten enten stiger eller falder, fra jeg har modtaget tilbud på omvalg, til det effektueres?
  Den præcise effekt afhænger af individuelle forhold.

  Stiger renten, vil værdien af din garanti typisk blive mindre værd, mens det omvendte er tilfældet ved et rentefald. Men den præcise effekt afhænger af individuelle forhold, herunder din alder og hvornår du er indtrådt i pensionskassen, og hvordan du har sparet op indtil nu.


  Vi har desværre ikke mulighed for at vurdere, hvad det betyder, såfremt renten ændrer sig, før vi har effektueret et omvalg i medlemssystemet. Når et omvalg til Markedsrenteordningen er effektueret i medlemssystemet, kan du se dine præcise tal på Min Pension.

  Kan jeg fortryde mit valg?
  Ja, inden for 14 dage

  Ja, du har 14 dages fortrydelsesfrist fra den dato, vi afsender bekræftelsen. Hvis du fortryder dit omvalg, skal du kontakte MedlemsService hurtigst muligt pr. mail eller telefon.


  Efter fortrydelsesfristens udløb er der ikke længere en fortrydelsesret.

  Hvad er ISP's forventninger til regulering i Garantiordningen?
  Kun i yderst begrænsede tilfælde forventer vi en regulering i Garantiordningen.

  Siden 2012 har depotrenten i Garantiordningen være på 2,0 procent. Da der allerede er indregnet en typisk højere rente i de fastsatte pensioner, så er forventningen, at pensioner i Garantiordningen ikke – eller kun i yderst begrænset omfang – reguleres op. Pensionerne sættes dog heller ikke ned, det sørger garantien for.

  Hvad er ISPs forventninger til regulering i Markedsrenteordningen?
  Der er mulighed for en regulering i positiv retning, men der kan også være negativ regulering.

  Der er investeringsmæssigt bedre mulighed for et afkast, der betyder, at pensioner i Markedsrenteordningen kan reguleres op. Vi anvender en beregningsrente på pt. 3,75 procent, hvilket betyder, at der forlods indregnes et afkast på 3,75 procent efter PAL-skat (4,43 procent før PAL-skat). Afkastet skal altså være større end dette, inden der kan ske en positiv regulering. Samtidig bærer du selv risikoen for ændringer i forudsætningerne, herunder levetider, hvilket kan resultere i en negativ regulering.


  Navn *
  E-mail *
  Fødselsdato *
  / -

  Hvilket medlemsmøde ønsker du at deltage i?  Jeg tager en rådgiver/ledsager med

  AP Pension arbejder på sagen - et øjeblik

  Tilmeld dig

  ISP Update

  Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
  Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
  Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side