AP Pension

Ændringer i 2017

Hvorfor sender ISP brev til mig nu?
ISP sender dig et varslingsbrev som en service.

ISP sender dig et varslingsbrev som en service. Vi vil gerne informere dig om ændringer i din pensionsudbetaling fra 1. januar 2018.

Hvornår kender jeg den præcise udbetaling fra 1. januar 2018?
Som vanligt kører vi reguleringskørslen midt i december

Som vanligt kører vi reguleringskørslen midt i december og lægger derefter en udbetalingsmeddelelse i e-boks. Hvis du ikke er tilmeldt e-boks, får du meddelelsen i Min Penison.

Hvad er ”beregningsrenten”?
Beregningsrenten er den rente, som vi bruger til at beregne

Beregningsrenten er den rente, som vi bruger til at beregne den pension, du skal have i det kommende år. Den kan også ses som den rente, der gives forlods, mens det faktiske afkast, som opnås, løbende tilskrives dit depot og vil indgå i reguleringen for det kommende år.

Hvorfor nedsætter I beregningsrenten, når min pension alligevel reguleres med det faktiske afkast?
Beregningsrenten i Markedsrenteordningen har vi nedsat

Beregningsrenten i Markedsrenteordningen har vi nedsat fra 4,25 pct. til 3,75 pct. Det skyldes at det årlige afkast – set over nogle år – har været lavere end 4,25 pct efter SKAT og at vi derfor ofte skal nedregulere. Det ændrer ikke ved, at afkastet kan være højere i enkelte år. Men forventningerne er desværre, at vi ser ind i en årrække med lave afkast på de finansielle markeder.

Hvordan påvirker levetiderne min pension?
De fleste pensioner i ISP er livsvarige

De fleste pensioner i ISP er livsvarige, og skal således udbetales så længe modtageren er i live. Danskerne lever generelt set længere og længere, det gælder også ISPs medlemmer, og derfor skal pensionen strække over flere år, hvilket betyder mindre pension i det enkelte år, men samlet set flere år med pension.

Det har gennem flere år været velkendt at levetiderne er stigende, hvorfor reagerer ISP så først nu?
ISP har løbende holdt øje med levetiderne

ISP har løbende holdt øje med levetiderne og først i slutningen af 2016 fundet at de anvendte levetider ikke længere var retvisende. Bestyrelsen besluttede, at ændringen blev implementeret samtidig med ændringen af beregningsrenten pr 1. juli 2017, så medlemmerne ikke skulle opleve to ændringer på kort tid. For modtagere af pension slår ændringerne først igennem på pensionerne pr 1. januar 2018.

Er de her ændringer virkelig nødvendige?
Ja. Det er ISPs pligt at ændre forudsætningerne

Ja. Det er ISPs pligt at ændre forudsætningerne, hvis vi kan se, at de i gentagne år ikke holder.

Fortsætter min pension med at falde?
Bestyrelsen har besluttet at levetiderne skal analyseres

Bestyrelsen har besluttet at levetiderne skal analyseres årligt og om nødvendigt justeres med 1-2 års mellemrum. Der er indbygget kommende levetidsforbedringer i forudsætningerne, så det vil kun være nødvendigt at justere, hvis levetiden ændrer sig mere end Finanstilsynet forventer. Udover mulige levetidsændringer, så reguleres pensionen årligt med afkast. Denne regulering kan være positiv eller negativ.

Hvilke afkast har I indregnet i de tal, jeg kan se i brevet?
Vi har indregnet det faktiske afkast frem til 31. august
Vi har indregnet det faktiske afkast frem til 31. august. For de resterende måneder frem til 1.12 har vi anvendt beregningsrenten på 3,75 % p.a.
Har det nogen betydning for min ægtefællepension?
Din alderspension og din ægtefællepension står
Din alderspension og din ægtefællepension står i forhold til hinanden, så når din alderspension falder, så falder din ægtefællepension også.
Får Seniorordningen også ændret beregningsrenten?
ej. Seniorordningens beregningsrente blev ændret
Nej. Seniorordningens beregningsrente blev ændret til 3,0 pct pr 1.janaur 2016.
Min Pension
Generelt

Her kan du finde mere information:

Prognoseforudsætninger

Regulering af pension