AP Pension

Ændringer i 2017

Hvorfor sender ISP brev til mig nu?
Vi sender dig et varslingsbrev som en service

Vi sender dig et varslingsbrev som en service. Vi vil gerne informere dig om, hvad vi ved nu, selvom vi endnu ikke kan regne på betydningen din pensionsordning.

Hvornår kan jeg få oplyst betydningen for mig?
Efter den 1. juli 2017

Vi implementerer teknikken pr. 1. juli 2017. Derefter kan medlemmer, som ikke er gået på pension, logge på Min Pension og se effekten af ændringen.


Vi vil i løbet af efteråret informere medlemmer, som er gået på pension, om deres forventede pensionsudbetalinger fra den 1. januar 2018. De konkrete pensionsudbetalinger fra 1. januar 2018 kommer som vanligt i udbetalingsbrevet, som midt i december lægges på Min Pension eller sendes til din e-Boks (sidstnævnte kræver dog, at du har tilmeldt ISP til din e-Boks).

Hvorfor kan pensionister ikke se konsekvenserne for ændringen før til efteråret?
Fordi de først reguleres den 1. januar som vanligt

Det kan de ikke, fordi vi har valgt, at pensionister ikke reguleres midt på året, det vil sige, når vi implementerer ændringerne. De reguleres først pr. 1. januar som vanligt.

Jeg skal snart på pension – hvad betyder ændringen for mig?
Det kommer an på, hvornår du vil på pension

Hvis du vil på pension senest den 1. juni 2017, så vil du starte din alderspension med det beløb, som dit personlige pensionstilbud vil vise. Pr. 1. januar 2018 må du forvente en nedsættelse.

Hvis du vil på alderspension efter den 1. juli 2017, så har vi lige nu kun mulighed for at give dig et pensionstilbud med de nuværende forudsætninger. Vi anbefaler dig derfor at henvende dig til os for at få et nyt pensionstilbud efter den 1. juli 2017.

Er ændringerne nødvendige?
Ja, det er vores pligt at ændre forudsætningerne, hvis de ikke holder

Ja. Det er vores pligt at ændre forudsætningerne, hvis vi kan se, at de i gentagne år ikke holder.


Vi ændrer levetidsforudsætningerne, fordi medlemmerne lever længere og længere, og pensionen derfor skal strække til flere år. Vi ændrer beregningsrenten som følge af de generelt lave afkast på de finansielle markeder.

Fortsætter min pension med at falde?
Vi forventer ikke, at vi bliver nødt til at ændre de næste par år

Når ændringerne er implementeret, forventer vi ikke, at det bliver nødvendigt at ændre beregningsforudsætningerne de næste par år. Men vi er hele tiden forpligtet til at holde øje med, om virkeligheden ændrer sig, og om der er behov for endnu en ændring.


Pensionerne reguleres hvert år afhængigt af afkastet, og når vi har nedsat beregningsrenten fra 4,25 pct. til 3,75 pct., så øger det sandsynligheden for, at afkastet overstiger beregningsrenten, og at pensionerne dermed kan sættes op.

Har ændringen betydning for min ægtefællepension?
Ja, din ægtefællepension vil også falde

Din alderspension og din ægtefællepension står i forhold til hinanden, så når din alderspension falder, så falder din ægtefællepension også. Hvis ægtefællepensionen skal udbetales inden den 1. juli 2017, vil din ægtefælle således få udbetalt en lavere ægtefællepension, end den du kan se på Min Pension. Efter den 1. januar 2018 vil du kunne se dine ændrede dækninger på Min Pension.

Min Pension
Generelt

Her kan du finde mere information:

Prognoseforudsætninger

Regulering af pension