AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Inspektion

ISP har i januar 2014 haft besøg fra Finanstilsynet, der har været på ordinær inspektion. Finanstilsynets inspektion af ISP har resulteret i en redegørelse fra Finanstilsynet, som indeholder en række påbud og krav, som ISP skal efterleve inden udgangen af 2014. ISP er i samarbejde med AP Pension i fuld gang med netop dette.

Læs hele Finanstilsynets redegørelse

Læs ISP’s pressemeddelelse om Finanstilsynets redegørelse

Om Finanstilsynets inspektioner

En inspektion foregår ved, at Finanstilsynet gennemgår et omfattende materiale, som er rekvireret på forhånd, og derefter holder møder med direktion, revision, ansvarshavende aktuar samt bestyrelsesformand og revisionsudvalgsformand. Herudover holdes møder omkring forskellige fagområder, f.eks. forsikringsforretningen og investeringsområdet.

Inspektionen afsluttes med en redegørelse fra Finanstilsynet, som pensionskassen er pligtig til at offentliggøre på sin hjemmeside.

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side