AP Pension

Typiske spørgsmål om omvalg

Hvilken risikoprofil får jeg i Markedsrenteordningen?
Du får Mellem Risiko

Du får Middel Risiko. Du kan månedligt vælge dig over til en højere eller lavere risikoprofil. Det koster 250 kr. samt 0,05 pct. af depotet. Du kan se mere om risikoprofilerne her. Vi anbefaler, at du overvejer, om Middel Risiko er det rigtige for dig. Kontakt os, hvis du ønsker at ændre risikoprofil.

Hvorfor er det en god ide at vælge Markedsrenteordningen?
Her har du mulighed for at få en højere pension

Det er der flere gode grunde til:

  • I Markedsrenteordningen har du mulighed for at få en højere pension, da der ikke er de samme begrænsede investeringsmuligheder som i Garantiordningen, og du får afkastet tilskrevet dit depot.
  • Du får værdien af din garanti med, hvis du vælger Markedsrenteordningen, og det betyder, at dit depot kan blive større.
  • Beholder du Garantiordningen, må du forvente, at du kun i yderst begrænset omfang kan få en stigning i pensionen i de kommende mange år. Det betyder, at din pension taber købekraft.
Hvad er vigtigt at overveje, inden jeg vælger om til Markedsrenteordningen?
Om du ønsker at give slip på din ydelsesgaranti.

Du skal overveje, om du ønsker at give slip på din ydelsesgaranti. Den indebærer, at du er garanteret en pensionsudbetaling af en vis størrelse, uanset hvordan det går med renteniveauet, omkostningerne eller levetiderne. Du giver altså slip på din garanterede udbetaling, hvis du vælger Markedsrenteordningen.

Hvordan reguleres pensionerne i Markedsrenteordningen?
Ligesom pensionerne i Garantiordningen

Ligesom pensionerne i Garantiordningen reguleres pensioner under udbetaling en gang årligt den 1. januar. Vi regulerer på baggrund af afkast i perioden 1. december-30. november.

Hvordan tilskrives afkast til mit depot i Markedsrenteordningen?
Afkastet tilskrives månedligt

Afkastet tilskrives månedligt, mens du sparer op. Får du din pension udbetalt, tilskrives afkastet stadig hver måned, men du får først glæde af det på din pensionsudbetaling ved den årlige regulering. Hvis du vælger Markedsrenteordningen, ændres pensionsudbetalingen fra den dato, omvalget gælder fra.

Hvordan opgør I værdien af min garanti?
Vi regner på, hvad vi skal sætte af til din ordning ift. forventninger til markedsrente, levetider og omkostninger

Kort fortalt regner vi på, hvad vi skal sætte af til netop din ordning i forhold til vores forventninger til markedsrente, levetider og omkostninger. Vi har opgjort værdien efter Finanstilsynets regler. De er efterfølgende blevet besluttet af ISP’s bestyrelse og herefter anmeldt til Finanstilsynet.

Ændres mine dækninger, hvis jeg vælger Markedsrenteordning?
Nej, du har de samme dækninger

Nej. Du har de samme dækninger, uanset hvad du vælger, og du forbliver på samme regulativ. Dog kan størrelsen på dine dækninger ændre sig, dvs. hvor meget du kan få udbetalt, hvis du en dag får brug for forsikringen, og når du går på pension.

Stiger mine omkostninger, hvis jeg vælger Markedsrenteordningen?
Nej, men du skal betale 0,04 pct. af værdien af din garanti

Du skal betale 0,04 pct. i depotomkostninger af værdien af din garanti, som tilføres dit depot ved omvalget. De øvrige omkostninger er uændrede.

Hvorfor skal jeg vælge om, når Garantiordningen har skaffet flotte afkast i sammenligning med Markedsrenteordningen?
Du får ikke umiddelbart glæde af de høje afkast i Garantiordningen

Du får ikke umiddelbart glæde af de høje afkast i Garantiordningen, da de bruges til at finansiere garantierne og til at afdrage på Garantiordningens gæld til egenkapitalen. I Garantiordningen får du således en depotrente på p.t. 2,0 pct. efter skat, uanset hvad afkastet bliver. Depotrenten bliver fastsat af bestyrelsen. I Markedsrenteordningen har ISP ikke de samme begrænsede investeringsmuligheder, og derfor får du glæde af de afkast, som vi har mulighed for at skabe her.

Læs mere her

Min Pension