AP Pension

Print denne AP Pension-side
Download denne AP Pension-side i pdf-format

Valg af bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020 samt urafstemning

Valg til bestyrelsen

På pensionskassens generalforsamling den 18. april 2017 stillede to kandidater op til posten som bestyrelsesmedlem. Kandidaterne er (alfabetisk rækkefølge):

  • Knud Bjørn
  • Lars Kehlet Nørskov

Læs mere om kandidaterne.

Urafstemning

På generalforsamlingen den 18. april 2017 var fremsat nedenstående medlemsforslag, som blev forkastet af generalforsamlingen. I erkendelse af at et fåtal af pensionskassens medlemmer deltager på generalforsamlingen ved fremmøde eller fuldmagt, og da forslag om dette emne også har været fremsat på generalforsamlingerne i 2015 og 2016, har bestyrelsen besluttet, at medlemsforslaget sendes til en vejledende urafstemning, jf. vedtægternes §28, stk. 4.

1. Generalforsamlingen anerkender FN's Paris aftalens målsætning om, at stabilisere den globale temperaturstigning til max 2 ºC og pålægger derfor bestyrelsen at indarbejde Paris aftalens 2 ºC målsætning i sin investeringspolitik inden næste års generalforsamling ved at udelukke investeringer der giver klimaproblemer.

2. I lyset af, at fossile investeringer skaber klimaproblemer og derved mindsker afkastet af vores pensioner pålægger generalforsamlingen (subsidiært anbefaler) bestyrelsen senest på næste års generalforsamling at præsentere en handlingsplan for, hvordan og hvornår den vil afhænde fossile investeringer for at 2 ºC-målsætningen tilgodeses.

Forslaget er stillet samlet, og der kan stemmes for, imod eller blankt. Bestyrelsen vil følge urafstemningens resultat. Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme nej til forslaget.

Se information om medlemsforslag fra indkaldelsen til generalforsamlingen.

Afstemning

Valget slutter tirsdag den 30. maj 2017 kl. 16.00. Stemmer, der afgives efter dette tidspunkt, medtages ikke. Du logger ind ved hjælp af NemID. Kontakt Medlemsservice, hvis du ikke har NemID.

Gå til valgportalen

Tilmeld dig

ISP Update

Nyheder og information, om pension og forsikring, direkte til din e-mail 6 gange om året.
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side
Få ordforklaringer vist på denne AP Pension-side